Grafsteen plaatsen

U mag bij het graf van een overledene een grafsteen, gedenkplaat of graftuin plaatsen. Meestal regelt de steenhouwer de vergunning die u hiervoor nodig heeft.

Gegevens

De steenhouwer of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning voor u aan. De volgende gegevens zijn daarvoor nodig:

  • uw naam en adres
  • afmeting, materiaal en tekst van het gedenkteken
  • het grafnummer

Voorwaarden

  • het gedenkteken moet binnen de ruimte van het graf geplaatst worden
  • het gedenkteken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan
  • u moet de regels in de wet volgen

Voor de kosten van het plaatsen van een gedenkteken verwijzen we u naar de website van begraafplaats Tongerseweg.

  • Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer verlengd worden.

  • Binnen 6 weken na de beslissing op uw aanvraag kunt u bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.