Grafuitgifte

Op de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg geven we graven uit voor bepaalde en onbepaalde tijd. Grafrechten worden in eerste instantie uitgegeven voor een periode van minimaal 20 jaar bij een graf voor bepaalde tijd. Daarna kunnen nabestaanden de grafrechten verlengen.

Aanvraag

De begrafenisondernemer vraagt de grafrechten aan bij de gemeente. Hij of zij heeft van u de volgende gegevens nodig om de aanvraag te kunnen doen:

 • uw naam en adres
 • de naam van de overledene
 • de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
 • de datum en plaats van overlijden
 • waar en wanneer de overledene is gecremeerd of begraven
 • de termijn van uitgifte
 • de grafgegevens

Grafrecht verlengen

Vanaf 2 jaar voordat de grafrechten verlopen, kunt u de grafrechten verlengen. Telkens met een periode van 5 of 10 jaar. Per 1 januari 2024 kunt u de grafrechten ook verlengen voor een periode van 2 jaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van Begraafplaats Tongerseweg. Hier vindt u ook informatie over de kosten.

 • Er zijn meerdere soorten graven:

  • een familiegraf
  • een algemeen graf
  • een urnennis
 • Omdat de uitgifte van een graf net zoiets is als een verkoop- of huurovereenkomst, kunt u geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek van het graf. U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.