Herbegraven of alsnog cremeren

Als u wilt dat uw dierbare overledene een andere plek krijgt of op een hele andere begraafplaats komt te liggen, dan kunt u een vergunning tot herbegraven aanvragen. U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Vergunning

De grafeigenaar is de enige die de vergunning kan aanvragen. Als u de grafeigenaar bent, kunt u wel de opdracht geven aan de begrafenisondernemer om deze aan te vragen. Meer informatie en de kosten van het herbegraven of cremeren vindt u de website van begraafplaats Tongerseweg.

  • Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer verlengd worden.

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.