Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Beide ouders krijgen automatisch ouderlijk gezag als ze getrouwd zijn of geregistreerd partner. Zo niet, dan kan de vader of meemoeder ouderlijk gezag aanvragen. Erkennen van het kind vóór 1 januari 2023 leidt niet automatisch tot ouderlijk gezag. Als een van beide partners overlijdt dan krijgt de ander alleen het ouderlijke gezag. Als er geen ouders meer zijn krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u aanwijst voor uw dood. Als niemand door u is aangewezen als voogd, bepaalt de rechter wie de voogd wordt.

Erkende u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023?

U bent ongehuwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap en de vader of duomoeder heeft het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Vanaf 1 januari 2023: automatisch gezag bij erkenning

Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft. 

Meer weten?

Download de flyer 'Hoe regel ik gezag voor mijn kind?' op Rijksoverheid.nl. Of download de flyer in een andere taal (Duits, Engels, Frans, Marokkaans, Pools of Turks). Of bekijk de overige informatie over ouderlijk gezag en voogdij op de website van de Rijksoverheid

Gezag aanvragen

Als u gezamenlijk ouderlijk gezag wilt aanvragen, kunt u dit online aanvragen met DigiD via de website van de Rechtspraak.

Voogd aanwijzen

Een voogd aanwijzen kan op 2 manieren:

 • in uw testament
 • door registratie in het gezagsregister. Houdt hierbij uw DigiD en burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
 • U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen als:

  • het kind is geboren
  • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
  • u beiden meerderjarig bent of de moeder meerjarig is verklaard
  • u niet onder curatele staat
  • een van u al het ouderlijk gezag heeft
  • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
  • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
  • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen
 • De aanvraag is gratis. U betaalt wel € 16,60 (tarief 2024) voor een afschrift van de geboorteakte als u deze aanvraagt. Het registreren van een voogd in het gezagsregister is gratis.