Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Beide ouders krijgen automatisch ouderlijk gezag als ze getrouwd zijn of geregistreerd partner. Zo niet, dan kan de vader of meemoeder ouderlijk gezag aanvragen. Erkennen van het kind leidt niet automatisch tot ouderlijk gezag. Als een van beide partners overlijdt dan krijgt de ander alleen het ouderlijke gezag. Als er geen ouders meer zijn krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u aanwijst voor uw dood. Als niemand door u is aangewezen als voogd, bepaalt de rechter wie de voogd wordt.

Gezag aanvragen

Als u gezamenlijk ouderlijk gezag wilt aanvragen, kunt u dit online aanvragen met DigiD via de website van de Rechtspraak.

Voogd aanwijzen

Een voogd aanwijzen kan op 2 manieren:

 • in uw testament
 • door registratie in het gezagsregister. Houdt hierbij uw DigiD en burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
 • U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen als:

  • het kind is geboren
  • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
  • u beiden meerderjarig bent of de moeder meerjarig is verklaard
  • u niet onder curatele staat
  • een van u al het ouderlijk gezag heeft
  • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
  • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
  • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen
 • De aanvraag is gratis. U betaalt wel € 14,30 (tarief 2022) voor een afschrift van de geboorteakte als u deze aanvraagt. Het registreren van een voogd in het gezagsregister is gratis.