Vaststelling van het ouderschap

Wilt u door de rechter laten vaststellen wie de verwekker is van een kind? Bijvoorbeeld als de biologische vader het kind niet wil erkennen? Dan kunt u of uw kind aan de rechtbank vragen het vaderschap officieel vast te stellen. Dit heet gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De rechter kan ook het moederschap van een vrouwelijke partner vaststellen.

Hoe ouderschap vaststellen?

De rechtbank kan een DNA-onderzoek laten doen om vast te stellen wie de vader is. Wilt u dat het ouderschap van een vrouwelijke partner wordt vastgesteld? Dan kijkt de rechter of zij toestemming gaf voor de verwekking van het kind.

Verzoek indienen

U kunt een verzoek tot het vaststellen van het ouderschap indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Door de gerechtelijke vaststelling ontstaat een familierechtelijke band tussen de andere ouder en het kind. 

De moeder van het kind kan de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of ouderschap aanvragen tot 5 jaar na de geboorte van het kind. Als het kind 16 jaar of ouder is kan alleen het kind zelf dit aanvragen. Hiervoor geldt geen termijn.

Verzoek indienen niet mogelijk

U kunt geen verzoek indienen als het kind (wettelijk) al 2 ouders heeft. De biologische moeder kan ook voor een vrouwelijke partner een vaststelling van het ouderschap bij de rechtbank vragen. De meemoeder moet achter de beslissing staan.