Meldpunt radicalisering

Radicalisering is een proces dat sommige mensen doormaken waarin ze zich steeds meer afkeren van de samenleving en zo radicaal worden dat zij bereid zijn om grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken. Radicalisering is een steeds meer opkomend probleem. Signaleren van mogelijke probleemsituaties is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen.

Signalen delen

Welzijnswerkers, leraren, hulpverleners en andere professionals die in hun dagelijks werk met mensen omgaan, kunnen bij het Meld- en adviespunt radicalisering signalen van radicalisering delen.   

Het doel van dit meld- en adviespunt is het vroegtijdig signaleren van probleemsituaties die te maken hebben met radicalisering en het onderwerp bespreekbaar te maken. Meldingen worden vervolgens besproken in een overleg samen met verschillende partners. Er vindt ook een terugkoppeling plaats naar de melder over de voortgang.

Dreigt iemand uit uw omgeving te radicaliseren? Heeft u behoefte aan hulp of informatie of wilt u dit melden? Signalen van radicalisering kunt u melden via radicalisering [at] maastricht.nl (radicalisering[at]maastricht[dot]nl)