Isoleren en de Wet natuurbescherming

Wanneer u iets verandert aan uw huis of tuin kunt u, zonder dat u het doorheeft, kwetsbare planten en dieren verstoren of zelfs doden. Dat is niet goed voor de natuur en verboden volgens de Wet natuurbescherming (Wnb): de regels waar iedereen zich aan moet houden om Nederlandse planten en dieren te beschermen. Ook bij het isoleren van uw woning dient u rekening te houden met de natuur.

Beschermde soorten

In spouwmuren of in daken kunnen verschillende soorten vleermuizen en vogels verblijven. Bij spouwmuurisolatie wordt de open ruimte tussen de binnen- en buitenmuur opgevuld met isolatiemateriaal. Daardoor kunnen aanwezige dieren leven worden begraven, ingesloten of verkleefd raken door lijmstoffen. Dat geldt ook voor dakisolatie waarbij de nesten van zwaluwen en mussen en de verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen worden verstoord of vernietigd. Het is belangrijk om te weten waar u op moet letten bij maatregelen rond uw huis zodat u geen beschermde soorten in gevaar brengt. Ook als u een gespecialiseerd bedrijf inhuurt, bent u als opdrachtgever verantwoordelijk om de natuur te beschermen. 

Ik wil mijn woning isoleren. Wat nu? 


Met glasisolatie en isolatiemaatregelen aan de binnenkant van het huis komen dieren in elk geval niet in de knel.  In deze gevallen hoeft u verder geen actie te ondernemen om aan de Wnb te voldoen. 

Bij een bestaande woning gaat het om de volgende maatregelen aan de buitenkant van het huis, waarvan bekend is dat dieren in de knel kunnen komen:  

  • spouwmuurisolatie; 
  • buitengevelisolatie; 
  • buitendakisolatie; 
  • isolatie van borstweringen; 
  • het plaatsen van zonnepanelen; 
  • het slopen van schoorstenen, schuren, buitenmuren of daken.  

In zulke gevallen heeft u te maken met de Wnb. Wilt u dergelijke maatregelen nemen, bekijk dan welke stappen u kunt zetten op de website van Milieu Centraal.

Langetermijn oplossing 

De wetgeving voor natuurbescherming zit soms in de weg bij het verduurzamen van woningen. Overheden, zoals provincies en gemeenten, proberen oplossingen te vinden om natuurbescherming goed te laten aansluiten bij maatregelen om te verduurzamen. De gemeente Maastricht werkt dan ook samen met de Provincie Limburg aan een langetermijn oplossing. Vooralsnog bent u zelf verantwoordelijk om de natuur te beschermen als u verduurzamingsmaatregelen laat uitvoeren.  

De Provincie Limburg is het bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming. Op de website van de Provincie is meer informatie te vinden.