Klokuren bewegingsonderwijs

Het college stelt jaarlijks het aantal klokuren van het bewegingsonderwijs vast waarop een school aanspraak kan maken. De uren worden berekend aan de hand van het aantal leerlingen op 1 oktober van het lopend schooljaar. Via deze pagina kunt u het juiste aantal leerlingen en groepen melden of een mail sturen naar Maastricht Sport. 

Berekening klokuren

Het college van burgemeester en wethouders stelt elk schooljaar het aantal klokuren bewegingsonderwijs vast voor de scholen in Maastricht. 

Grondslag voor de berekening van het aantal klokuren is het aantal leerlinggroepen en het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het lopend schooljaar. De vastgestelde klokuren gelden voor het volgende schooljaar.

Aan de hand van de vastgestelde klokuren bewegingsonderwijs stelt Maastricht Sport een rooster op voor het gebruik van de gymzalen. 

Meer informatie over de berekening vindt u in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Maastricht 2021.

Contact met Maastricht Sport

Mogelijk bent u het niet eens met het aantal klokuren dat voor uw school is vastgesteld. Neem dan contact op met Maastricht Sport via verhuur [at] maastrichtsport.nl