Archeologische vondst, melding

Als u een archeologische of oudheidkundige vondst doet, moet u dit zo snel mogelijk melden. Dit geldt voor vondsten ondergronds, bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden. Maar ook onderwater, zoals scheepswrakken.

Vondst melden

U kunt uw vondst melden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook meer informatie over archeologische vondsten. 

Metaaldetector: certificaat vereist

Metaaldetectie is een populaire hobby, maar metaaldetectie is niet vrijblijvend. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een gedragscode en regels (in Nederlands, Engels en Pools) opgesteld voor verantwoord gebruik van de metaaldetector in Nederland. 

Metaaldetectorverbod

Binnen de gemeente Maastricht geldt op één locatie (de Pasestraat ten noorden van Borgharen) een volledig verbod op detectoren.