Archeologische vondst, melding

Als u een archeologische of oudheidkundige vondst doet, moet u dit zo snel mogelijk melden. Dit geldt voor vondsten ondergronds, bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden. Maar ook onderwater, zoals scheepswrakken. 

Vondst melden

U kunt uw vondst melden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook meer informatie over archeologische vondsten.

Metaaldetector: certificaat vereist

Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.

Metaaldetectorverbod

Binnen de gemeente Maastricht geldt op één locatie (de Pasestraat, ten noorden van Borgharen) een volledig verbod op detectoren.