Archeologische vondst, melding

Als u een archeologische of oudheidkundige vondst doet, moet u dit zo snel mogelijk melden. Dit geldt voor vondsten ondergronds, bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden. Maar ook onderwater, zoals scheepswrakken. 

Vondst melden

U kunt uw vondst melden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook meer informatie over archeologische vondsten.