Archeologische vondst, melding

Als u een archeologische of oudheidkundige vondst doet, moet u dit zo snel mogelijk melden. Dit geldt voor vondsten ondergronds, bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden. Maar ook onderwater, zoals scheepswrakken. 

Vondst melden

U kunt uw vondst melden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook meer informatie over archeologische vondsten.

Metaaldetector: certificaat vereist

Metaaldetectie is tegenwoordig een populaire hobby, maar metaaldetectie is niet vrijblijvend. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een gedragscode en regels opgesteld voor verantwoord gebruik van de metaaldetector in Nederland (beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools).

Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben. 

Metaaldetectorverbod

Binnen de gemeente Maastricht geldt op één locatie (de Pasestraat, ten noorden van Borgharen) een volledig verbod op detectoren.