Archief van de gemeente

Het archief van de gemeente is gehuisvest in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). U vindt er bijvoorbeeld bouwtekeningen van huizen van vóór 1995, de geboorteakte van een van uw voorouders, gegevens over opgeheven handelszaken en oude kadasterkaarten.

Stukken inzien

Voor het inzien van stukken kunt u gratis en zonder afspraak terecht in de studiezaal van het RHCL. Mocht u vragen vooraf hebben, bel of mail het RHCL dan gerust. Neem bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee. 

 • U kunt alleen openbare stukken inzien
 • Neem bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee

Online archiefonderzoek

Via de website van het RHCL kunt u online archiefonderzoek doen. Zo kunt u zoeken naar archiefstukken en soms ook gratis scans downloaden. Archiefstukken waarvan geen scan beschikbaar is, kunt u in de studiezaal inzien of tegen betaling aanvragen via info [at] hclimburg.nl (info[at]hclimburg[dot]nl). In de studiezaal is apparatuur aanwezig waarmee u ook zelf gratis scans kunt maken.

 • Als u bouwtekeningen van uw huis van vóór 1985 wilt inzien dan kunt u deze voorafgaand aan uw bezoek al online opzoeken, maar u kunt deze ook op de ouderwetse manier in de studiezaal van het RHCL vinden. Voor bouwtekeningen uit de periode 1985 - 1995 kunt u op dit moment alleen in de studiezaal terecht. Op termijn komen ook die online beschikbaar. Scans van de bouwdossiers staan vanwege het auteursrecht niet online. U kunt die tegen betaling wel aanvragen in de studiezaal van het RHCL of via info [at] hclimburg.nl (info[at]hclimburg[dot]nl).

 • Via www.wiewaswie.nl kunt u online stamboomonderzoek doen. U vindt er bijvoorbeeld gegevens uit de Burgerlijke Stand zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Dergelijke akten worden wel pas na een bepaalde periode openbaar.

  • geboorteakten: na 100 jaar
  • huwelijksakten: na 75 jaar
  • overlijdensakten: na 50 jaar

  Ook op andere archieven kunnen beperkingen van kracht zijn omwille van staatsveiligheid, onevenredige bevoordeling of benadeling van bepaalde personen of instanties of privacy van nog levende personen. Inzage van deze archieven is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk.