Meisje met trommel

Cultuurvisie Maastricht: Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur

Maastricht wil dat iedere inwoner cultuur kan meemaken. Dat staat in onze cultuurvisie. In die visie staat waarom we cultuur belangrijk vinden, wat er nodig is om te bereiken wat we willen en hoe we dit willen bereiken. Het gaat hier om een toekomstperspectief, een stip op de horizon. 

 

Met meemaken bedoelen we maken als professional of als amateur en meemaken in de betekenis van beleven. Daarvoor nodigen we de in Maastricht ruim aanwezige professionele kunstenaars uit om zich tot de stad te verhouden en inwoners actief te betrekken en ruimte te geven om hun verhalen vorm te geven en te presenteren. Het zo ruim aanwezige cultureel erfgoed is daarbij een inspiratiebron. 

We zoeken we samen met professionals en amateurverenigingen naar nieuwe wegen om zij die tot nu toe nog niet meedoen ook te betrekken.  

Lees de Maastrichtse cultuurvisie