Meisje met trommel

Cultuurvisie Maastricht: Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur

Maastricht wil dat iedere inwoner cultuur kan meemaken. Dat staat in onze cultuurvisie. In die visie leggen we uit waarom we cultuur belangrijk vinden, wat er nodig is om te bereiken wat we willen en hoe we dit willen bereiken. Het gaat hier om een toekomstperspectief, een stip op de horizon. 

 

Met meemaken bedoelen we maken als professional of als amateur en meemaken in de betekenis van beleven. Daarvoor nodigen we de professionele kunstenaars in Maastricht uit om zich tot de stad te verhouden en inwoners actief te betrekken en ruimte te geven om hun verhalen vorm te geven en te presenteren. Het cultureel erfgoed is daarbij een inspiratiebron. 

We zoeken samen met professionals en amateurverenigingen naar nieuwe wegen om de mensen die tot nu toe nog niet meedoen, ook te betrekken.  

Lees de Maastrichtse cultuurvisie