Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

Als u een horecabedrijf exploiteert kunt u 12 keer per jaar muzikale activiteiten organiseren. Dit worden incidentele festiviteiten genoemd. U moet hiervan melding maken. Tijdens de festiviteiten mag u afwijken van maximale geluidsnormen die gelden voor uw bedrijf.

Melding

U moet uw melding uiterlijk 5 werkdagen voordat de activiteit plaatsvindt doorgeven. Doet u dit niet, dan nemen wij uw melding niet in behandeling.

Collectieve festiviteiten

Het collega van Burgemeester en Wethouders wijst jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten aan waarop u mag afwijken van de maximale geluidsnormen die gelden voor uw bedrijf. U hoeft hiervan geen melding te maken. De aangewezen collectieve festiviteiten in de gemeente Maastricht zijn:

 • 5 dagen in de carnavalsperiode (vanaf de vrijdag voor carnaval tot en met carnavalsdinsdag)
 • nieuwjaarsnacht

Annuleren of data wijzigen

Voor het annuleren of het wijzigen van eerder ingediende data moet u minimaal twee weken voor de dag dat u wilt afwijken van het geluidsniveau binnen uw inrichting, een e-mail sturen naar horeca [at] maastricht.nl. In uw bericht vermeldt u de datum of data die u wilt laten wijzigen of annuleren. Als wij uw e-mail op tijd ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Als u een of meerdere nieuwe data voor geluidsafwijkingen wilt indienen moet u eerst de data annuleren en vervolgens opnieuw een meldingsformulier bij ons indienen. 

 • Voorwaarden

  • u mag 12 dagen per jaar individueel afwijken van de geldende geluidsnormen
  • u mag maximaal 1 keer per jaar een kennisgevingsformulier voor 2 dagen achter elkaar indienen
  • u moet de geluidsafwijking minimaal 5 werkdagen van tevoren bij ons melden
  • direct omwonenden moet u minstens een kalenderweek van tevoren schriftelijk informeren
  • de geluidsafwijking geldt alleen voor activiteiten die binnen plaatsvinden
  • de geluidsafwijking gelden niet op een buitenplaats, bijvoorbeeld een terras
  • tijdens een geluidsafwijking dient overmatige hinder zoveel mogelijk te worden voorkomen. Er is sprake van overmatige hinder als het geluidsniveau in de horecazaak of nabij omliggende woninggevels met meer dan gemiddeld 15 decibel wordt overschreden   
  • tijdens de gemelde avond mag u de voorgeschreven geluidsniveaubegrenzer eventueel uitschakelen
  • tijdens de gemelde avond moet u ramen en deuren van de horecazaak dicht houden. Deuren mogen alleen open voor het onmiddellijk doorlaten van klanten of personeel. Op de 5 collectieve festiviteitsdagen in de carnavalsperiode hoeft u ramen en deuren niet te sluiten
  • tijdens de geluidsafwijking mag uw horecazaak uiterlijk tot 01.00 uur 's nachts meer geluid produceren dan de normen die gelden voor uw bedrijf. In 'nachtzaken' met een speciale vergunning mag dit tot uiterlijk 02.00 uur 's nachts