Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

Naast de aangewezen collectieve festiviteitsdagen kunnen horeca-ondernemers ook nog maximaal 12 dagen / dagdelen per jaar muzikale activiteiten organiseren. Dit worden incidentele festiviteiten genoemd. U moet hiervan melding maken. Tijdens de festiviteiten mag u afwijken van de maximale geluidsnormen die gelden voor uw bedrijf.

Melding incidentele festiviteitsdagen

Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Meld dat dan online bij de gemeente. Geef uw festiviteit uiterlijk 5 werkdagen vooraf aan ons door. Doet u dit niet, dan nemen wij uw melding niet in behandeling. 
U dient omwonenden ook minimaal 5 dagen vooraf schriftelijk te informeren over de voorgenomen festiviteit. 

Annuleren of data wijzigen

Voor het annuleren of het wijzigen van eerder ingediende data moet u minimaal twee weken voor de dag dat u wilt afwijken van het geluidsniveau binnen uw inrichting, een e-mail sturen naar horeca [at] maastricht.nl. In uw bericht vermeldt u de datum of data die u wilt laten wijzigen of annuleren. Als wij uw e-mail op tijd ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Wilt u een of meerdere nieuwe data voor geluidsafwijkingen indienen? Annuleer dan eerst de oorspronkelijke data en dien vervolgens opnieuw een melding bij ons in. 

Collectieve festiviteitsdagen 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders wijst jaarlijks een aantal collectieve festiviteitsdagen aan waarop u mag afwijken van de maximale geluidsnormen die gelden voor uw bedrijf. U hoeft hiervan geen melding te maken. De aangewezen collectieve festiviteiten in de gemeente Maastricht zijn:

 • 5 dagen in de carnavalsperiode
  vrijdag 21 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020
 • nieuwjaarsnacht 
  donderdag 31 december 2020

 • Voorwaarden

  • u mag 12 dagen per jaar individueel afwijken van de geldende geluidsnormen
  • u mag maximaal 1 keer per jaar een kennisgevingsformulier voor 2 dagen achter elkaar indienen
  • u moet de geluidsafwijking minimaal 5 werkdagen van tevoren bij ons melden
  • direct omwonenden moet u minstens een kalenderweek van tevoren schriftelijk informeren
  • de geluidsafwijking geldt alleen voor activiteiten die binnen plaatsvinden
  • de geluidsafwijking gelden niet op een buitenplaats, bijvoorbeeld een terras
  • tijdens een geluidsafwijking dient overmatige hinder zoveel mogelijk te worden voorkomen. Er is sprake van overmatige hinder als het geluidsniveau in de horecazaak of nabij omliggende woninggevels met meer dan gemiddeld 15 decibel wordt overschreden   
  • tijdens de gemelde avond mag u de voorgeschreven geluidsniveaubegrenzer eventueel uitschakelen
  • tijdens de gemelde avond moet u ramen en deuren van de horecazaak dicht houden. Deuren mogen alleen open voor het onmiddellijk doorlaten van klanten of personeel. Op de 5 collectieve festiviteitsdagen in de carnavalsperiode hoeft u ramen en deuren niet te sluiten
  • tijdens de geluidsafwijking mag uw horecazaak uiterlijk tot 01.00 uur 's nachts meer geluid produceren dan de normen die gelden voor uw bedrijf. In 'nachtzaken' met een speciale vergunning mag dit tot uiterlijk 02.00 uur 's nachts
 • Kosten

  Aan het melden van incidentele festiviteiten zijn geen kosten verbonden.