Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

Horeca-ondernemers kunnen naast de 8 aangewezen collectieve festiviteitsdagen ook nog maximaal 10 dagen / dagdelen per jaar muzikale activiteiten organiseren. Dit worden incidentele festiviteiten genoemd. U moet hiervan melding maken bij de gemeente en 5 dagen tevoren bij omwonenden in de directe omgeving. Tijdens de festiviteiten mag u afwijken van de maximale geluidsnormen die gelden voor uw bedrijf.

Regels incidentele festiviteit

 • Maximaal 10 dagen / dagdelen per jaar.
 • Per kalenderjaar mogen 3 incidentele festiviteiten doordeweeks worden gehouden en 7 op vrijdag en zaterdag.  
 • Van zondag tot en met donderdag moeten de festiviteiten uiterlijk om 24.00 uur worden beëindigd.
 • Op vrijdag en zaterdag moeten de festiviteiten uiterlijk om 01.00 uur worden beëindigd.

Melding incidentele festiviteitsdagen

Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Meld dat dan online bij de gemeente. Geef uw festiviteit uiterlijk 5 werkdagen vooraf aan ons door. Doet u dit niet, dan nemen wij uw melding niet in behandeling. 
U dient omwonenden ook minimaal 5 dagen vooraf schriftelijk te informeren over de voorgenomen festiviteit. 

Annuleren of data wijzigen

Voor het annuleren of het wijzigen van eerder ingediende data moet u minimaal twee weken voor de dag dat u wilt afwijken van het geluidsniveau binnen uw inrichting, een e-mail sturen naar horeca [at] maastricht.nl. In uw bericht vermeldt u de datum of data die u wilt laten wijzigen of annuleren. Als wij uw e-mail op tijd ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Wilt u een of meerdere nieuwe data voor geluidsafwijkingen indienen? Annuleer dan eerst de oorspronkelijke data en dien vervolgens opnieuw een melding bij ons in. 

Collectieve festiviteitsdagen 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders wijst jaarlijks een aantal collectieve festiviteitsdagen aan waarop u mag afwijken van de maximale geluidsnormen die gelden voor uw bedrijf. De tijdsbeperkingen voor deze dagen zijn gelijk aan de tijdsbeperkingen die gelden voor de incidentele festiviteitsdagen. Zondag t/m donderdag tot 24.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur.

U hoeft hiervan zelf geen melding te maken. De aangewezen collectieve festiviteiten voor 2020 zijn:

 • 5 dagen in de carnavalsperiode
  vrijdag 21 februari tot en met dinsdag 25 februari 
 • Koningsdag 27 april
 • 2e Kerstdag 26 december
 • nieuwjaarsnacht 
  donderdag 31 december

 • Voorwaarden

  • u mag 10 dagen per jaar individueel afwijken van de geldende geluidsnormen waarvan er 3 op zondag tot en met donderdag en 7 op vrijdag en zaterdag mogen worden ingediend
  • u mag maximaal 1 keer per jaar een kennisgevingsformulier voor 2 dagen achter elkaar indienen
  • u moet de geluidsafwijking minimaal 5 werkdagen van tevoren bij ons melden
  • direct omwonenden moet u minstens een kalenderweek van tevoren schriftelijk informeren
  • de geluidsafwijking geldt alleen voor activiteiten die binnen plaatsvinden
  • de geluidsafwijking geldt niet op een buitenplaats, bijvoorbeeld een terras
  • tijdens een geluidsafwijking dient overmatige hinder zoveel mogelijk te worden voorkomen. Er is sprake van overmatige hinder als het geluidsniveau in de horecazaak of nabij omliggende woninggevels met meer dan gemiddeld 15 decibel wordt overschreden   
  • tijdens de gemelde avond mag u de voorgeschreven geluidsniveaubegrenzer eventueel uitschakelen
  • tijdens de gemelde avond moet u ramen en deuren van de horecazaak dicht houden. Deuren mogen alleen open voor het onmiddellijk doorlaten van klanten of personeel. Op de 5 collectieve festiviteitsdagen in de carnavalsperiode hoeft u ramen en deuren niet te sluiten
  • tijdens de geluidsafwijking mag uw horecazaak uiterlijk tot 01.00 uur 's nachts meer geluid produceren dan de normen die gelden voor uw bedrijf. In 'nachtzaken' met een speciale vergunning mag dit tot uiterlijk 02.00 uur 's nachts
 • Kosten

  Aan het melden van incidentele festiviteiten zijn geen kosten verbonden.