Straatartiest, toestemming

Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Geen toestemming straatoptredens mogelijk

De coronamaatregelen zijn per 6 november 2021 verscherpt. Dit betekent dat een optreden in de openbare ruimte alleen is toegestaan op een afgesloten terrein dat alleen toegankelijk is met een Coronatoegangsbewijs (CTB). Deze beperkende maatregelen zullen voor de straatmuzikant(en) praktisch gezien niet uitvoerbaar zijn en daarom is besloten om geen straatoptredens toe te staan. Dit geldt voor de periode dat de coronamaatregels nog van kracht zullen zijn.

Zodra het weer mogelijk wordt om in de openbare ruimte een muziekoptreden te houden dan zullen wij dit direct op deze webpagina bekendmaken. Ook zullen wij bekend maken onder welke voorwaarden dit kan.  Tot die tijd kunt u geen verzoek om een ontheffing van het verbod om als straatartiest op te treden op de door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen indienen. 

 • Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u ons online toestemming vragen om op te treden als straatartiest. Doe dat uiterlijk 1 week en maximaal 4 weken voorafgaand aan uw optreden. 

  1. U mag maximaal 45 minuten achter elkaar op één plek optreden. U mag niet op dezelfde dag naar deze plek terugkomen. De tijd voor het innemen en verlaten van de speellocatie wordt niet meegerekend.
  2. Tijdens uw optreden mag het doorgaand (voetgangers)verkeer niet worden gestremd. U bent hiervoor verantwoordelijk.
  3. Op de speellocatie mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur, gas, wapens, scherpe voorwerpen of dergelijke.
  4. Gebruik van opstallen, groter dan de omvang van een enkele kruk, is niet toegestaan. Deze opstallen mogen de ondergrond niet beschadigen. Eventuele herstelkosten worden op de
   veroorzaker verhaald.
  5. Op en rondom de speellocatie mag geen afval worden achtergelaten.
  6. In het belang van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving dient u alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente) ambtenaren, politie en brandweer stipt en terstond op te volgen
  7. Optredende straatmuzikanten dienen zorg te dragen voor een ongehinderde doorgang voor voetgangersverkeer en passerende hulpdiensten. Indien de situatie dit noodzakelijk
   maakt dient een optreden tijdelijk worden gestaakt of geheel worden beëindigd
  8. Voor de optredens gelden routes of aangewezen locaties. Hier mag u niet vanaf wijken.
 • Wilt u meer informatie over de regels voor straatmuzikanten en/of toestemming vragen bij het GemeenteLoket? Dat kan. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 12.00-22.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   in verband met verbod Zondagswet en verwachte hogere geluidsniveaus alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, de zondag van de Heiligdomsvaart en de zondag van de ‘Reuzestoet’.