Straatartiest, toestemming

Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Verzoek betekent niet automatisch toestemming

De coronamaatregelen zijn per 25 september 2021 opnieuw versoepeld. Optreden in de openbare ruimte is daarom niet langer verboden. Het advies om 1,5 meter afstand te houden, is vanaf die datum formeel niet meer van toepassing. Uiteraard blijft een gezonde afstand ten opzichte van elkaar een verstandige keuze. In de periode tot 1 november 2021 mogen de eerder toegestane terrasuitbreidingen blijven staan. Daardoor zijn nog niet alle optreedlocaties beschikbaar. Optreden is daarom nog steeds beperkt toegestaan. 

In deze overgangsfase toetsen wij uw aanvraag daarom aan een aantal basisvoorwaarden. Natuurlijk checken we of er evenementen, andere optredens of andere vergunningen gepland zijn. Helaas kunnen wij niet elk verzoek honoreren. 

Basisvoorwaarden voor overgangsfase

 • Optreden is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen locaties
 • Per dag en per locatie is een optreden van maximaal 45 minuten toegestaan voor 1 groep van maximaal 5 personen en 2 eenlingen
 • Aangewezen locaties mogen op moment van optreden niet in gebruik zijn voor andere optredens of evenementen
 • In de overgangsfase is een toestemming voor optreden maximaal 1 week geldig omdat we ook andere straatartiesten de kans willen bieden om op te treden

Locaties overgangsfase straatartiesten

 • Mosae Forum (ter hoogte van de loopbrug)
 • Onze Lieve Vrouweplein (Zuidpleintje)
 • Plein 1992
 • Onze Lieve Vrouwewal (op grasveld)
 • Markt (alleen als er geen markt is - vergunner wijst plek aan)
 • Vrijthof (ter hoogte van Sint Jan en hoofdwacht)

De mogelijkheden zijn op dit moment nog steeds beperkt. In de komende weken zullen we bekijken of er nieuwe locaties geschikt gemaakt kunnen worden. Of dat er meer straatartiesten in de stad kunnen komen optreden. Op deze webpagina zullen we u van de actuele stand van zaken op de hoogte brengen. 

 • Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u ons online toestemming vragen om op te treden als straatartiest. Doe dat uiterlijk 1 week en maximaal 4 weken voorafgaand aan uw optreden. 

  1. U mag maximaal 45 minuten achter elkaar op één plek optreden. U mag niet op dezelfde dag naar deze plek terugkomen. De tijd voor het innemen en verlaten van de speellocatie wordt niet meegerekend.
  2. Tijdens uw optreden mag het doorgaand (voetgangers)verkeer niet worden gestremd. U bent hiervoor verantwoordelijk.
  3. Op de speellocatie mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur, gas, wapens, scherpe voorwerpen of dergelijke.
  4. Gebruik van opstallen, groter dan de omvang van een enkele kruk, is niet toegestaan. Deze opstallen mogen de ondergrond niet beschadigen. Eventuele herstelkosten worden op de
   veroorzaker verhaald.
  5. Op en rondom de speellocatie mag geen afval worden achtergelaten.
  6. In het belang van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving dient u alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente) ambtenaren, politie en brandweer stipt en terstond op te volgen
  7. Optredende straatmuzikanten dienen zorg te dragen voor een ongehinderde doorgang voor voetgangersverkeer en passerende hulpdiensten. Indien de situatie dit noodzakelijk
   maakt dient een optreden tijdelijk worden gestaakt of geheel worden beëindigd
  8. Voor de optredens gelden routes of aangewezen locaties. Hier mag u niet vanaf wijken.
 • Wilt u meer informatie over de regels voor straatmuzikanten en/of toestemming vragen bij het GemeenteLoket? Dat kan. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 12.00-22.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   in verband met verbod Zondagswet en verwachte hogere geluidsniveaus alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, de zondag van de Heiligdomsvaart en de zondag van de ‘Reuzestoet’.