Straatartiest, toestemming

Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor andere optredens als straatartiest, is een vergunning niet nodig, maar gelden wel de Algemene regels voor straatartiesten. 

Toestemming nodig?

In Maastricht onderscheiden we 4 categorieën straatartiesten: 

 • categorie 0: personen/theatergezelschappen die met uitsluitend menselijk (natuurlijk) stemgeluid en zonder stemverheffing hun kunsten vertonen én (beeldend) kunstenaars die kunstwerken aanbieden of activiteiten vertonen (bijvoorbeeld levende standbeelden of straattekenaars): zij zijn niet verplicht zich bij de gemeente te melden.
  Als straatartiest uit categorie 0, bijvoorbeeld pantomimespeler, ballonvouwer, portrettekenaar, levende standbeeld of haarvlechter, heeft u voor uw optreden géén toestemming nodig van de gemeente. U moet zich wél houden aan de Algemene regels voor straatartiesten. Die vindt u in het uitklapmenu onderaan deze webpagina. 
 • categorie 1, 2 en 3: straatartiesten die gebruikmaken van muziek, muziekinstrumenten en / of zang. Meer uitleg vindt u hieronder bij 'Categorieën en speeltijden straatartiesten'. 

Online toestemming vragen

Gebruikt u bij uw optreden 1 of meer muziekinstrumenten, muziek of zang? Dan moet u de gemeente eerst online om toestemming vragen. Doe dat uiterlijk 1 week voorafgaand aan uw optreden, maar maximaal 4 weken vooraf. U kunt voor maximaal 4 weken optreden toestemming aanvragen. Doe dat online via de knop 'Toestemming vragen' rechts bovenaan deze pagina. 

Categorieën en speeltijden straatartiesten

Het maakt nogal een verschil of u alleen optreedt als straatmuzikant of met een grote fanfare. Voor onderstaande categorieën straatartiesten, gelden daarom specifieke speeltijden. Wilt u weten wanneer u mag optreden? Raadpleeg dan onderaan deze pagina het uitklapmenu 'Speeltijden' voor de categorie die voor uw optreden van toepassing is. 

Categorie 1

maximaal 1 straatmuzikant met eventueel ondersteuning van onversterkt muziekinstrument dat géén geluidsoverlast veroorzaakt, bijvoorbeeld een viool-, gitaar- of blokfluitspeler.

Categorie 2
 • maximaal 5 straatmuzikanten met of zonder overlast gevende onversterkte muziekinstrumenten, bijvoorbeeld 2 trompettisten, 2 gitaristen en trompet, trom, accordeon of ‘nikkelen Nelis’
 • (zang)gezelschappen van maximaal 5 personen met eventueel ondersteuning van onversterkte muziekinstrumenten die géén geluidsoverlast veroorzaken, bijvoorbeeld 1 of 2 zangers/zangeressen met ondersteunend klein zangkoortje met erbij eventueel een gitaar, viool of fluit.
Categorie 3

Grote muziekgezelschappen van meer dan 5 personen. Deze straatartiesten mogen uitsluitend gebruikmaken van onversterkte muziekinstrumenten die door het grote aantal ervan als overlast veroorzakend worden aangemerkt, bijvoorbeeld grote zangkoren, ‘sambabands’, ‘zaate hermeniekes’ en harmonieën, fanfares, brassbands. 

 • ALGEMENE REGELS voor individuen en theatergezelschappen met uitsluitend (onversterkt) menselijk stemgeluid en (beeldende) kunstenaars die de ter plaatse vervaardigde kunstwerken op straat tegen een donatie aanbieden.

  Voor deze categorie gelden de volgende algemene regels:

  Speeltijden

  De optredens of vertoningen mogen uitsluitend plaatsvinden van

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 23.00 uur
   (dus inclusief de wekelijkse koopavond)
  • zon- en feestdagen tussen 12.00 en 22.00 uur
   alleen als de detailhandel legitiem is geopend ( conform artikel 5 Verordening Winkeltijden Maastricht 2013 en artikel 2 Winkeltijdenwet).
   Dus niet op Nieuwjaardag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, zondagen van de Heiligdomsvaart en de Reuzenstoet.
  Speellocaties

  Speellocaties mogen niet worden ingenomen op de Maasbruggen, horecaterrassen, voor woninggevels en winkels (inclusief de etalages hiervan) en horecabedrijven of op andere locaties die reeds legitiem (met vergunning) door anderen in gebruik zijn (bijvoorbeeld door standplaatshouders, op evenemententerreinen of op markten).

  Hinder of overlast

  Tijdens optredens mag geen overmatige hinder of overlast worden veroorzaakt in de directe nabijheid van een perceel als gevolg van (te) grote samenscholing, waardoor het doorgaand (voetgangers)verkeer wordt gestremd of van een te hoog geproduceerd stemgeluidniveau. 

  Bij ernstige mate van overlast (klachtenpatroon is hierbij bepalend) behoudt de gemeente zich het recht voor de kunstenaar(s) zijn/haar/hun optreden/voordracht te laten staken of met een vergunning met voorwaarden voort te laten zetten.

  Donaties

  Tijdens optredens of voor de fabricage en overdracht van kunstwerken mogen uitsluitend donaties in ontvangst worden genomen. Prijsaanduidingen zijn niet toegestaan en de kunstwerken mogen uitsluitend door de kunstenaar(s) ter plaatse worden vervaardigd. 

  Verboden

  Op de locatie mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur, gas of scherpe voorwerpen en wapens. Indien de kunstenaar de ondergrond in de openbare ruimte gebruikt, mag hiervoor uitsluitend stoepkrijt worden gebruikt dat bij regenval weer wegspoelt.

  Gebruik van opstallen

  Gebruik van opstallen, groter dan de omvang van een enkele kruk of schildersezel, is niet toegestaan. Deze mag de ondergrond op geen enkele wijze beschadigen. Herstelkosten van eventuele schade aan de ondergrond zullen op de veroorzaker worden verhaald.

  Afval

  Optredende kunstenaars of artiesten mogen op en rondom hun locatie van optreden na afloop geen afval achterlaten. De locatie dient door de gebruiker in schone staat te worden achtergelaten.

  Aanwijzingen opvolgen

  In het belang van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving dienen alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente)ambtenaren, politie en brandweer stipt en terstond te worden opgevolgd.

  Ongehinderde doorgang

  De straatartiest of kunstenaar dient te zorgen voor een ongehinderde doorgang voor het ter plaatse aanwezige voetgangersverkeer en passerende hulpdiensten. Indien de situatie dit noodzakelijk maakt, dient de voorstelling /vertoning (tijdelijk) te worden beëindigd.

  1. U mag maximaal 45 minuten achter elkaar op één plek optreden. U mag niet op dezelfde dag naar deze plek terugkomen. De tijd voor het innemen en verlaten van de speellocatie wordt niet meegerekend.
  2. Tijdens uw optreden mag het doorgaand (voetgangers)verkeer niet worden gestremd. U bent hiervoor verantwoordelijk.
  3. Op de speellocatie mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur, gas, wapens, scherpe voorwerpen of dergelijke.
  4. Gebruik van opstallen, groter dan de omvang van een enkele kruk, is niet toegestaan. Deze opstallen mogen de ondergrond niet beschadigen. Eventuele herstelkosten worden op de veroorzaker verhaald.
  5. Op en rondom de speellocatie mag geen afval worden achtergelaten.
  6. In het belang van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving dient u alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente) ambtenaren, politie en brandweer stipt en terstond op te volgen
  7. Optredende straatmuzikanten dienen zorg te dragen voor een ongehinderde doorgang voor voetgangersverkeer en passerende hulpdiensten. Indien de situatie dit noodzakelijk
   maakt dient een optreden tijdelijk worden gestaakt of geheel worden beëindigd
  8. Voor de optredens gelden routes of aangewezen locaties. Hier mag u niet vanaf wijken.
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 12.00-22.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzenstoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzenstoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   in verband met verbod Zondagswet en verwachte hogere geluidsniveaus alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, de zondag van de Heiligdomsvaart en de zondag van de ‘Reuzestoet’.
 • Wilt u meer informatie over de regels voor straatmuzikanten? Dat kan. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak bij het GemeenteLoket.

  Identificatie en toestemming

  Wilt u tijdens uw afspraak bij het GemeenteLoket ook meteen de toestemming voor uw optreden krijgen? Dat kan alleen als u uiterlijk 1 week voorafgaand aan uw optreden online toestemming heeft gevraagd. Via de knop 'Toestemming vragen' rechts bovenaan deze webpagina, kunt u het aanvraagformulier invullen. 

  Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u het formulier volledig invult. 

  Meenemen naar uw afspraak

  Bij uw bezoek aan het GemeenteLoket kunnen wij uw persoonsgegevens en woonadres controleren. Neem uw identiteitsbewijs of bewijs van inschrijving in de Basisregistratie Personen of Registratie Niet-Ingezetenen daarom mee naar uw afspraak.

   

 • Een ontheffing / toestemming voor uw optreden als straatartiest is gratis.