Straatartiest, toestemming

Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. In verband met de coronamaatregelen mogen er tot nader order geen optredens plaatsvinden.

Optreden tijdelijk verboden vanwege COVID-19

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is optreden in de openbare ruimte tijdelijk niet toegestaan. Het verbod geldt zowel voor groepsoptredens als individuele voorstellingen met én zonder muziekinstrumenten.

Voor nadere informatie over recente maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus /COVID 19, kunt u de actuele noodverordening nalezen op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Noodverordening

Met uw optreden trekt u publiek. Als er veel toeschouwers op één plek blijven staan, is het voor andere bezoekers van de binnenstad vaak niet mogelijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij drukte kan bovendien de doorstroming in de winkelstraten stagneren.
Samenscholing, op welke wijze dan ook, moet altijd worden voorkomen. Op grond van de noodverordening wordt daarom geen enkel optreden toegestaan (met of zonder muziek). Gezelschappen zullen zich voorlopig niet in de stad kunnen bewegen.
Wanneer de omstandigheden wijzigen, kunt u dat hier lezen.

 • Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u ons online toestemming vragen om op te treden als straatartiest. Doe dat uiterlijk 1 week en maximaal 4 weken voorafgaand aan uw optreden. 

  1. U mag maximaal 45 minuten achter elkaar op één plek optreden. U mag niet op dezelfde dag naar deze plek terugkomen. De tijd voor het innemen en verlaten van de speellocatie wordt niet meegerekend.
  2. Tijdens uw optreden mag het doorgaand (voetgangers)verkeer niet worden gestremd. U bent hiervoor verantwoordelijk.
  3. Op de speellocatie mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur, gas, wapens, scherpe voorwerpen of dergelijke.
  4. Gebruik van opstallen, groter dan de omvang van een enkele kruk, is niet toegestaan. Deze opstallen mogen de ondergrond niet beschadigen. Eventuele herstelkosten worden op de
   veroorzaker verhaald.
  5. Op en rondom de speellocatie mag geen afval worden achtergelaten.
  6. In het belang van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving dient u alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente) ambtenaren, politie en brandweer stipt en terstond op te volgen
  7. Optredende straatmuzikanten dienen zorg te dragen voor een ongehinderde doorgang voor voetgangersverkeer en passerende hulpdiensten. Indien de situatie dit noodzakelijk
   maakt dient een optreden tijdelijk worden gestaakt of geheel worden beëindigd
  8. Voor de optredens gelden routes of aangewezen locaties. Hier mag u niet vanaf wijken.
 • Wilt u meer informatie over de regels voor straatmuzikanten en/of toestemming vragen bij het GemeenteLoket? Dat kan. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak. 

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 12.00-22.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   in verband met verbod Zondagswet en verwachte hogere geluidsniveaus alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, de zondag van de Heiligdomsvaart en de zondag van de ‘Reuzestoet’.