Straatartiest, toestemming

Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Optreden

Uw verzoek om toestemming moet u uiterlijk 1 week voorafgaand aan uw optreden aanvragen. U kunt uw aanvraag maximaal 4 weken vooraf indienen. En u kunt voor maximaal 4 weken aanvragen. 

Coronamaatregelen

Met uw optreden trekt u publiek. Als er veel toeschouwers op één plek blijven staan, is het voor andere bezoekers van de binnenstad lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Bij drukte kan bovendien de doorstroming in de winkelstraten stagneren. Om dat te voorkomen, mogen straatmuzikanten in de binnenstad niet meer rondtrekken én uitsluitend op onderstaande locaties optreden. Dit is een afwijking van de door de burgemeester in 2017 vastgestelde ‘Beleidsregels straatmuziek’.     

 • Mosae Forum
 • Markt en Vrijthofplein (behalve op marktdagen)
 • Onze Lieve Vrouweplein
 • Onze Lieve Vrouwewal
 • Maastrichter Brugstraat
 • Plein 1992

Andere optreedlocaties aanwijzen, is onverantwoord en niet toegestaan. 

Straatmuzikanten die op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie optreden, mogen elkaar niet hinderen. Straatartiesten houden rekening met elkaar en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen. U ziet er dus op toe dat u zelf, maar ook uw toeschouwers, de coronamaatregelen naleven. Lukt dat niet, dan dient u uw optreden onmiddellijk te beëindigen.

Categorieën en speeltijden straatartiesten

Het maakt nogal een verschil of u alleen optreedt als straatmuzikant of met een grote fanfare. We onderscheiden daarom 3 categorieën straatartiesten. Voor elke categorie gelden specifieke speeltijden. Wilt u weten wanneer u mag optreden? Raadpleeg dan onderaan deze pagina het uitklapmenu 'Speeltijden' voor de categorie die voor uw optreden van toepassing is. 

Categorie 1

maximaal 1 straatmuzikant met eventueel ondersteuning van onversterkt muziekinstrument dat géén geluidsoverlast veroorzaakt, bijvoorbeeld een viool-, gitaar- of blokfluitspeler.

Categorie 2
 • maximaal 5 straatmuzikanten met of zonder overlast gevende onversterkte muziekinstrumenten, bijvoorbeeld 2 trompettisten, 2 gitaristen en trompet, trom, accordeon of ‘nikkelen Nelis’
 • (zang)gezelschappen van maximaal 5 personen met eventueel ondersteuning van onversterkte muziekinstrumenten die géén geluidsoverlast veroorzaken, bijvoorbeeld 1 of 2 zangers/zangeressen met ondersteunend klein zangkoortje met erbij eventueel een gitaar, viool of fluit.
Categorie 3

Grote muziekgezelschappen van meer dan 5 personen. Deze straatartiesten mogen uitsluitend gebruik maken van onversterkte muziekinstrumenten die door het grote aantal ervan als overlast veroorzakend worden aangemerkt, bijvoorbeeld grote zangkoren, ‘sambabands’, ‘zaate hermeniekes’ en harmonieën, fanfares, brassbands. 

 • Geen DigiD?

  Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u ons online toestemming vragen om op te treden als straatartiest. Doe dat uiterlijk 1 week en maximaal 4 weken voorafgaand aan uw optreden. 

 • Algemene voorwaarden voor categorie 1, 2 en 3

  1. U mag maximaal 45 minuten achter elkaar op één plek optreden. U mag niet op dezelfde dag naar deze plek terugkomen. De tijd voor het innemen en verlaten van de speellocatie wordt niet meegerekend.
  2. Tijdens uw optreden mag het doorgaand (voetgangers)verkeer niet worden gestremd. U bent hiervoor verantwoordelijk.
  3. Op de speellocatie mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur, gas, wapens, scherpe voorwerpen of dergelijke.
  4. Gebruik van opstallen, groter dan de omvang van een enkele kruk, is niet toegestaan. Deze opstallen mogen de ondergrond niet beschadigen. Eventuele herstelkosten worden op de
   veroorzaker verhaald.
  5. Op en rondom de speellocatie mag geen afval worden achtergelaten.
  6. In het belang van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving dient u alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente) ambtenaren, politie en brandweer stipt en terstond op te volgen
  7. Optredende straatmuzikanten dienen zorg te dragen voor een ongehinderde doorgang voor voetgangersverkeer en passerende hulpdiensten. Indien de situatie dit noodzakelijk
   maakt dient een optreden tijdelijk worden gestaakt of geheel worden beëindigd
  8. Voor de optredens gelden routes of aangewezen locaties. Hier mag u niet vanaf wijken.
 • Afspraak bij het GemeenteLoket

  Wilt u meer informatie over de regels voor straatmuzikanten en/of toestemming vragen bij het GemeenteLoket? Dat kan. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak. 

 • Speeltijden optredens categorie 1

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 12.00-22.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
 • Speeltijden optredens categorie 2

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, zondag van Heiligdomsvaart en zondag Reuzestoet
 • Speeltijden optredens categorie 3

  • maandag t/m zaterdag tussen 12.00-23.00 uur
  • zon- en feestdagen tussen 13.00-21.00 uur
   in verband met verbod Zondagswet en verwachte hogere geluidsniveaus alleen als detailhandel legitiem is geopend
   NIET op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, carnavalszondag, de zondag van de Heiligdomsvaart en de zondag van de ‘Reuzestoet’.