Lager reisbudget Omnibuzz in 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt een lager reisbudget bij Omnibuzz. In dit bericht wordt dit toegelicht.

 

De veranderingen

In Maastricht geldt vanaf 1 januari 2022 het volgende.

 • Per 1 januari 2022 wordt het reisbudget verlaagd van 750 naar 590 zones per kalenderjaar. Dat wil zeggen dat u per die datum minder reiszones tegen het tarief van 0,86 euro per zone met Omnibuzz mag reizen.
 • De gemeenteraad heeft hiertoe besloten om de oplopende uitgaven aan Omnibuzz te beperken en om aan te sluiten bij wat gebruikelijk is in andere Limburgse gemeenten. De meeste gemeenten kennen al geruime tijd een reisbudget van 590 zones en dit blijkt voor bijna iedereen voldoende te zijn
 • Als uw budget op is, kunt u nog steeds blijven reizen met Omnibuzz, maar dan tegen het commerciële tarief. U betaalt dan €5,04 per zone.
 • In bepaalde individuele omstandigheden is het mogelijk om naar specifieke locaties te reizen tegen het tarief van 0,86 euro per zone, zelfs als  daarmee de 590 zones worden overschreden. Dit kan enkel op aanvraag en na een besluit door de gemeente. Dit zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn indien u veelvuldig reist naar uw partner of kind in een zorginstelling.

Beperken gebruik Omnibuzz

Wij geven u een aantal alternatieven voor ‘Vervoer op Maat’ ter overweging. Door, daar waar mogelijk, gebruik te maken van de alternatieven, kunt u besparen op het maximale reisbudget van Omnibuzz.

Openbaar vervoer

Misschien zijn er ritten die u nu met Omnibuzz maakt die u met het reguliere openbaar vervoer (ov) zou kunnen maken. Bijvoorbeeld als u dicht bij een bushalte woont, u geen problemen ondervindt bij het instappen in een gewone bus en de plek waar u naartoe moet ook dichtbij een bushalte ligt.

De Voor Elkaar Pas

De Voor Elkaar Pas is een ov-chipkaart die is ontwikkeld om het openbaar vervoer (ov) toegankelijk te maken voor de klanten van Omnibuzz. Met de Voor Elkaar Pas kunt u zowel in het ov als met Omnibuzz-vervoer reizen. Reizen met de Voor Elkaar Pas in het ov heeft voor u een aantal voordelen, onder andere:

 • u krijgt korting op het reguliere ov-tarief van Arriva in Limburg: daardoor reist u goedkoper dan met Omnibuzz-vervoer
 • u kunt gratis iemand meenemen in het ov van Arriva in Limburg.

U kunt de Voor Elkaar Pas aanvragen bij Omnibuzz. Voor meer informatie over de Voor Elkaar Pas verwijzen we u naar Omnibuzz 0900 33 10 550.

Zittend ziekenvervoer

Reist u vaak met ‘Vervoer op Maat’ naar een ziekenhuis of zorgcentrum voor behandeling? Dan komt u misschien in aanmerking voor zogenaamd zittend ziekenvervoer. Vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering heeft u recht op vergoeding van vervoerskosten (zittend ziekenvervoer) als u:

 • een visuele handicap heeft waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
 • zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
 • jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg)
 • chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt voor de behandeling van kanker
 • consulten, onderzoeken en controles nodig heeft voor de behandeling van kanker
 • nierdialyse moet ondergaan
 • consulten, onderzoeken en controles nodig heeft voor nierdialyse
 • langdurig voor behandeling naar een ziekenhuis of zorgcentrum moet.

Voor meer informatie over zittend ziekenvervoer verwijzen we u naar uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Vervoer naar werk of opleiding via UWV

Reist u met ‘Vervoer op Maat’ naar uw werk of opleiding? Dit is niet de bedoeling. Voor meer informatie over vergoedingen voor vervoer naar werk of opleiding verwijzen we u naar het UWV 088 89 89 294.

Vervoer naar dagbesteding

Als u een Wmo-indicatie heeft voor dagbesteding/begeleiding in groepsverband en u kunt daar niet op eigen gelegenheid of met iemand uit uw sociale omgeving komen, dan dient de aanbieder zorg te dragen voor het vervoer van en naar deze locatie. Reist u nu met Vervoer op Maat, dan is dat dus niet de bedoeling. Wij verzoeken u dit door te geven bij het Wmo-loket. Wij gaan dan in gesprek met de aanbieder om dit op te lossen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Omnibuzz of naar het Team Wmo via 14 043 of wmo [at] maastricht.nl (wmo[at]maastricht[dot]nl).