Officiële bekendmakingen Tweede Kamerverkiezing 2021

Hieronder zijn alle openbare kennisgevingen oftewel de officiële bekendmakingen van de gemeente te vinden die te maken hebben met de Tweede Kamerverkiezing.

Kandidatenlijsten

Bekijk de definitieve kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing 2021.

Tellen stembiljetten

U kunt het openen van de briefstemmen en het tellen van de uitgebrachte stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 volgen.

Het briefstembureau voert eerst de zogenoemde vooropening uit. Leden van het briefstembureau openen daarbij de retourenveloppe en controleren de stemplusplas. Is dit in orde, dan wordt de dichte envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus gedaan. Zo blijft het stemgeheim gewaarborgd. 

Vervolgens worden alle uitgebrachte stemmen geteld.

  • De vooropening en controle van de briefstemenveloppen gebeurt op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. Op beide dagen gebeurt dit vanaf 08.00 uur tot einde telling in MosaeForum 10.
  • De telling van de ingeleverde briefstembiljetten gebeurt op woensdag 17 maart vanaf 08.00 uur tot einde telling in het Stadhuis, Markt 78.
  • De ontvangen briefstemenveloppen van woensdag 17 maart worden geopend, gecontroleerd en geteld op woensdagavond 17 maart in het Stadshuis, Markt 78.
  • De telling van de stembiljetten van de vroegstembureaus gebeurt in MosaeForum 10 op woensdag 17 maart vanaf 08.00 uur tot einde telling.
  • De telling van de stembiljetten van 2 stembureaus zal in MosaeForum 10 plaatsvinden. Dit betreft de stembureaus ‘Winkelcentrum Brusselsepoort’ en stembureau ‘Universiteit Maastricht Kruithuis’. Deze telling vindt plaats op woensdag 17 maart na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur tot einde telling.
  • De tellingen van de stembiljetten van alle andere stembureaus vinden plaats in de stemlokalen zelf, na sluiting om 21.00 uur tot einde telling.

Wilt u bij een van de tellingen aanwezig zijn? Alle genoemde activiteiten zijn publiekelijk toegankelijk. Uiteraard moeten wel alle geldende Coronavoorschriften worden nageleefd.

Vaststellen uitslag Kieskring 19 (Limburg)

Op maandag 22 maart wordt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing voor de Kieskring 19 (Limburg) vastgesteld door de voorzitter van het hoofdstembureau. Dit gebeurt in een openbare zitting vanaf 10.00 uur. Normaal gesproken is deze zitting voor iedereen fysiek toegankelijk. Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt deze zitting dit jaar digitaal gehouden. Via een live stream kan iedereen de zitting volgen via https://raad.gemeentemaastricht.nl/

Wilt u een vraag stellen of iets meedelen bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag? Meld u dan vooraf door een e-mail te sturen naar carla.stakenborg [at] maastricht.nl (carla[dot]stakenborg[at]maastricht[dot]nl) U ontvangt dan per mail een uitnodiging voor de zitting (via MS Teams) en kunt daar dan digitaal inspreken.

Stemmen met een kiezerspas

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.
Met uw stempas, die u per post ontvangt, kunt u in Maastricht stemmen.
U kunt uw stem voor deze verkiezingen ook in elk willekeurig stembureau in Nederland uitbrengen.
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, moet u hiervoor wel een kiezerspas aanvragen.

Kiezerspas aanvragen

Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/kiezerspas
Hier kunt u vanaf 2 maart een aanvraagformulier voor een kiezerspas invullen en digitaal indienen. Het formulier moet uiterlijk 12 maart 17.00 uur ingediend zijn.
U kunt ook uw kiezerspas aanvragen door langs te komen bij het GemeenteLoket. Dit kunt u doen tot 12 maart 17.00 uur. U moet hierbij uw stempas meenemen.
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan krijgt u een kiezerspas.
Heeft u een schriftelijke volmacht aangevraagd? Dan kun u geen kiezerspas aanvragen.
Als u uw kiezerspas verliest, kunnen wij deze helaas niet vervangen.
Als u gaat stemmen moet u zich kunnen identificeren. Vergeet dus niet om ook uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Stemmen met volmacht

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld vanwege werk of ziekte? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.
Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen en moet dit tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem doen.

Volmacht schriftelijk aanvragen

Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/volmacht
Hier kunt u vanaf 2 maart een aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht downloaden en invullen. Het formulier moet u uiterlijk 12 maart 17.00 uur indienen.
Heeft u een kiezerspas aangevraagd? Dan kunt u geen schriftelijke volmacht meer aanvragen.
U moet als kiezer zijn geregistreerd voor de verkiezing waar u de volmachtstem voor uitbrengt.
Als de aanvraag is goedgekeurd krijgt uw gemachtigde het volmachtsbewijs thuisgestuurd.
Degene die u schriftelijk volmacht heeft gegeven kan deze niet intrekken.

Volmacht d.m.v. stempas

Onderhands machtigen kan als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde ook daar stemt. U kunt de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De gemachtigde moet mee ondertekenen. Daarnaast moet u de gemachtigde een kopie meegeven van uw geldig identiteitsbewijs.

Meer informatie?
Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/verkiezingen of neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 043.