foto van huizen in de wijk Boschpoort

Omgevingsvisie

Werken aan een gezond Maastricht is onze stedelijke missie. Maar wat houdt een 'gezond Maastricht' precies in en wat betekent dit voor de inrichting van de stad? Het antwoord op deze vragen vindt u in onze omgevingsvisie. We gaan de bestaande omgevingsvisie updaten. Op deze pagina leest u daar meer over.

Over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is ons plan voor de ontwikkeling van de stad. De omgevingsvisie beschrijft wat de plannen die in de stadsvisie staan, betekenen voor de inrichting van Maastricht. Het gaat over winkels, sportvelden, speelplekken en plekken waar je andere mensen kunt ontmoeten. Ook gaat het over waar we nieuwe huizen bouwen en waar nog plek is voor bedrijven. In de omgevingsvisie staat ook of we meer groen willen in de wijken en hoe we daarvoor zorgen. Het is een soort geschreven plattegrond van de stad. Direct zien wat er in de bestaande omgevingsvisie staat?

Download de publieksversie

Een nieuwe versie

De bestaande omgevingsvisie is vastgesteld in 2020, vóórdat 'een gezonde stad' het kernthema werd van onze stadsvisie. In die omgevingsvisie missen ook nog een paar andere belangrijke onderwerpen van de stadsvisie, zoals wonen en energie. Daarom werken we aan een nieuwe versie, en daarbij telt uw mening mee. De nieuwe versie van de omgevingsvisie moet 1 januari 2025 klaar zijn.

Hoe kunt u meepraten?

Op Thuis in Maastricht leest u hoe u zich kunt aanmelden voor bijeenkomsten over de inrichting van de stad. In 2024 verwerken we alle informatie en leggen we de nieuwe versie voor ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Burgerberaad

Het burgerberaad is een groep inwoners van Maastricht die samen adviezen geeft aan het gemeentebestuur, ook over de omgevingsvisie. Het burgerberaad bestaat uit 100 mensen uit Maastricht die zijn samengebracht via een loting.  Als u hebt meegedaan en bent uitgeloot, dan  kunt u via de bijeenkomsten van het burgerberaad meepraten over de omgevingsvisie. 

Het grotere geheel: De Maastrichtse visies

De stadsvisie is ons kompas richting 2040 en bestaat uit 5 delen: de stadsvisie zelf, de omgevingsvisie, de cultuurvisie, de economische visie, en sociale visie. In deze 4 subvisies werken we de stadsvisie verder uit.

Wettelijke stappen

Een wettelijke stap die we dit jaar zetten, is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de omgevingseffectrapportage (OER) vanaf 19 mei. Dat betekent dat u die notitie kunt bekijken en er als u dat wilt op kunt reageren.

Een OER moet beschrijven hoe onze plannen de natuur en omgeving kunnen beïnvloeden. In de NRD staat wat we hiervoor moeten onderzoeken en hoe we dit aan moeten pakken.

Alle downloads

De bestaande omgevingsvisie bestaat uit 2 delen. Deel 1 beschrijft ons totaalplan voor de ruimte om ons heen. In deel 2 werken we onderwerpen als mobiliteit, wonen en energie uit. We hebben ook een publieksversie. Dit is een samenvatting van de omgevingsvisie.

Samen met Arcadis hebben we ook een digitale, interactieve versie gemaakt. In deze digitale tool kun je de omgevingsvisie per onderdeel bekijken.

Gebruik de digitale tool