Afval doorzoeken

Heeft u een bedrijf dat afval opnieuw gebruikt? Wilt u afval recyclen? In sommige gemeenten kunt u dan een vergunning aanvragen voor het doorzoeken van afval. Met zo'n vergunning mag u dan grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten.

U kunt geen vergunning krijgen om huishoudelijk afval te doorzoeken. Dit afval wordt ingezameld  en opgehaald door een afvalinzamelbedrijf.