Bedrijven investeringszone

De ondernemersvereniging Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht - SIM - wilde voor de 4 bedrijventerreinen Beatrixhaven, Bosscherveld, Randwyck en Scharn een Bedrijven Investeringszone (BIZ) starten. Een BIZ is een instrument dóór en vóór ondernemers. In een afgebakend gebied investeren ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Ieder BIZ-lid betaalt daaraan mee via een heffing. 

Een initiatief van ondernemers

De gemeente juicht samenwerking tussen ondernemers toe. Daarom verleende de gemeente graag medewerking aan dit initiatief. De gemeenteraad had een verordening vastgesteld die het mogelijk maakte een BIZ in te voeren. Onder de voorwaarde dat er voldoende draagvlak is onder de bijdrageplichtigen op de bedrijventerreinen. Om dat te onderzoeken organiseerde de gemeente een draagvlakmeting.

Wanneer is er voldoende draagvlak?

Voor de uitslag van een draagvlakmeting is er een aantal wettelijk gestelde voorwaarden:

  • Minstens 50 procent van de bijdrageplichtigen neemt deel aan de draagvlakmeting
  • Van de respondenten is minimaal twee derde VOOR (66,6%)
  • De VOOR stemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de TEGEN stemmers.

De uitslag van de draagvlakmeting is bekend

De ondernemers op de bedrijventerreinen hebben een stemformulier ontvangen.

Van 16 januari tot 31 maart 2023 heeft een draagvlakmeting plaatsgevonden. De telling van de uitgebrachte stemmen heeft onder toeziend oog van een notaris plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er op alle 4 de bedrijventerreinen onvoldoende draagvlak is om de BIZ in te voeren. De verordeningen (inclusief de heffing), die door de gemeenteraad op 20 december 2022 zijn goedgekeurd, kunnen dan ook op grond van deze negatieve uitslag conform artikel 18, lid 1 niet worden uitgevoerd. Het BIZ-bestuur in oprichting heeft aangegeven om de resultaten van de afgelopen draagvlakmeting grondig te analyseren en aan de hand hiervan een keuze te maken over het vervolgtraject.

Bekijk de precieze uitslagen in de tabel hieronder.

BIZ Stemformulieren uitgereikt Stemformulieren retour ontvangen en geldig Respons % VOOR stemmen TEGEN stemmen VOOR stemmen %
Scharn 32 20 62,5% 13 7 65%
Randwyck 194 109 56,2% 54 58 46,8%
Beatrixhaven 228 138 60,5% 81 57 58,7%
Bosscherveld 87 38 43,7% 17 21 44,7%

Vragen?

Neem dan gerust contact op met Joop Timmermans
Tel. 06 21489073
E-mail: joop.timmermans [at] maastricht.nl (joop[dot]timmermans[at]maastricht[dot]nl)

Voor meer informatie over de BIZ-activiteiten kunt u terecht bij de parkmanager: Veronique Hermes
Tel. 06 82 68 49 12
E-mail: hermes [at] lwv.nl (hermes[at]lwv[dot]nl)

Verordeningen

Hier vindt u het reglement draagvlakmeting 2023 en de verordeningen 2023-2027. Deze kunt u ook terugvinden op de website overheid.nl