Bedrijven investeringszone

De ondernemersvereniging Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht - SIM - wil voor de 4 bedrijventerreinen Beatrixhaven, Bosscherveld, Randwyck en Scharn een Bedrijven Investeringszone (BIZ) starten. In een BIZ investeren ondernemers en eigenaren samen in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Ieder BIZ-lid betaalt daaraan mee via een heffing. 

Een initiatief van ondernemers

De gemeente juicht samenwerking tussen ondernemers toe. Daarom verleent de gemeente graag medewerking aan dit initiatief. De gemeenteraad heeft een verordening vastgesteld die het mogelijk maakt een BIZ in te voeren. Onder de voorwaarde dat er voldoende draagvlak is onder de bijdrageplichtigen op de bedrijventerreinen. Om dat te onderzoeken organiseert de gemeente een draagvlakmeting.

Wanneer is er voldoende draagvlak?

De wet bepaalt dat er voldoende draagvlak is als:

  • Minstens 50% van de bijdrageplichtigen deelneemt aan de draagvlakmeting.
  • Van de respondenten minimaal twee derde voor is.
  • De voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Wij meten het draagvlak met een stemming

Alle andere ondernemers op de bedrijventerreinen ontvangen een brief met een stemformulier dat ze in de gesloten envelop aan de gemeente kunnen retourneren. De stemformulieren moeten uiterlijk op vrijdag 24 februari 12.00 uur binnen zijn.

Meer informatie

Meer informatie over dit initiatief leest u op de website van BIZnes Maastricht. Voordat u uw stem uitbrengt is het goed om alle informatie goed door te lezen.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met Joop Timmermans
Tel. 06 21489073
E-mail:  joop.timmermans [at] maastricht.nltitle="Stuur een e-mail bericht".

Voor meer informatie over de BIZ-activiteiten kunt u terecht bij de parkmanager, Veronique Hermes
Tel. 06 82 68 49 12
E-mail: hermes [at] lwv.nltitle="Stuur een e-mail bericht".  

Resultaten

De resultaten van de stemming worden binnenkort bekend gemaakt. Bij voldoende draagvlak voor de BIZ wordt deze, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2023 ingesteld voor de periode van 5 jaar.  

Verordeningen

Hier vindt u het reglement draagvlakmeting 2023 en de verordeningen 2023-2027. Deze kunt u ook terugvinden op de website overheid.nl