Bedrijven investeringszone

De Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM) wil voor (een deel van) het centrum van Maastricht een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) starten. 

Wat is een BIZ?

De Wet op de Bedrijveninvesteringszones biedt vastgoedeigenaren de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren op basis van een concreet activiteitenplan (het BIZ-plan) voor de komende 5 jaar. De gemeente is akkoord met dit plan. Op 28 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de verordening op basis waarvan de vastgoedeigenaren van niet-woningen in het gebied kunnen stemmen over de invoering van een extra heffing voor de uitvoering van het BIZ-plan.  

Het reglement is te lezen via de website lokaleregelgeving.overheid.nl

Als er voldoende draagvlak is onder de eigenaren, stelt de gemeenteraad een heffing in voor alle eigenaren in het betreffende gebied. Deze heffing wordt opgelegd en geïnd in de vorm van een belasting. De opbrengst wordt uitgekeerd als subsidie aan de stichting BIZ Vastgoed Centrum Maastricht die de activiteiten voor de vastgoedeigenaren uitvoert.  Het BIZ-plan van de stichting is te lezen en te downloaden via de website www.maastrichtvastgoed.biz

Informatiebijeenkomsten: 

Op woensdag 13 december organiseert de BIZ in de De Groote Sociëteit, Vrijthof 36, Maastricht een tweetal informatiebijeenkomsten (u kunt kiezen welk moment u het beste schikt):

  1. Van 15:30 tot 16:30 uur, of
  2. Van 19:30 tot 20:30 uur.

Er volgt tijdens deze bijeenkomsten een inhoudelijke toelichting op de BIZ door stichting BIZ Vastgoed Centrum Maastricht. Er is dan ook ruimte om vragen te stellen. Graag uw aanwezigheid, het aantal personen en het gewenste tijdstip doorgeven via post [at] maastrichtvastgoed.biz (post[at]maastrichtvastgoed[dot]biz).

Waarom een BIZ? 

Het centrum van Maastricht is nog altijd een nationale en internationale topbestemming. De monumentale uitstraling, het bourgondische leven, de culturele rijkdom en het uitzonderlijke aanbod in detailhandel en horeca dragen daar in belangrijke mate aan bij. Diverse ranglijsten bevestigen nog altijd de goede positie van Maastricht. Partijen blijven investeren in Maastricht. Maar dat is geen garantie voor succes in de toekomst. Ook Maastricht moet antwoorden formuleren op ontwikkelingen en uitdagingen. Vastgoedeigenaren spelen daarbij ook een rol. De VEBM neemt daarom, in navolging van het succes in diverse andere binnensteden, het initiatief tot een BIZ in het centrum van Maastricht.  

Daarmee wil zij investeren in: 

  • een gevarieerd aanbod door verbinding; 
  • meer marketing en promotie van het aanbod; 
  • overdracht van kennis en inzicht;
  • aantrekkelijk groen en duurzaam; 
  • netwerkvorming.

Het realiseren van een BIZ is een manier voor eigenaren om mee vorm te geven aan de ontwikkeling van het centrum van Maastricht. 

Wat is het tarief van de BIZ-bijdrage?

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt een 0,065% van de WOZ-waarde van de vastgoedobjecten. Dit met een ondergrens van €200,- en een bovengrens van €900,- per WOZ-object. De heffingsgrondslag (WOZ-waarde) wordt jaarlijks vastgesteld door de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BSGW) in opdracht van de Gemeente 

Wie betaalt de bijdrage aan de BIZ?

De heffing wordt betaald door de eigenaren van niet-woningen in het BIZ-gebied.  

Voor welk gebied wordt de BIZ ingevoerd? 

Het vastgestelde gebied voor de BIZ Maastricht Centrum 2024 ziet u op onderstaande kaart. 

Per wanneer wordt de BIZ ingevoerd?  

Bij voldoende draagvlak wordt de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 voor een periode van 5 jaar.  

Wanneer is er voldoende draagvlak? 

Van voldoende steun is volgens artikel 5 van de BIZ-Wet sprake: 

  • Als tenminste de helft van de bijdrageplichtigen in de BIZ-zone haar stem heeft uitgebracht; 
  • Als tenminste twee derde deel daarvan zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken; 
  • Als de totale WOZ-waarde van de voorstemmers hoger is dan de totale WOZ-waarde van de tegenstemmers. 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit initiatief?  Voor meer informatie over de BIZ-activiteiten kunt u terecht bij de stichting BIZ Vastgoed Centrum Maastricht via post [at] maastrichtvastgoed.biz (post[at]maastrichtvastgoed[dot]biz).

Heeft u vragen voor de gemeente, neem dan contact op met Team Ondernemen Maastricht (iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur via 043-3504050 of per e-mail via ondernemen [at] maastricht.nl (ondernemen[at]maastricht[dot]nl), met uitzondering van zon- en feestdagen).