Bibob, toets

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) geeft bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen waarmee ze zaken doen, te controleren. Het doel van de wet Bibob is het voorkomen van misbruik van vergunningen, subsidies en vastgoedovereenkomsten. In het kader van de wet Bibob kunnen we onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of organisatie. Zo voorkomen we dat we ongewild criminele activiteiten faciliteren en beschermen we tegelijkertijd de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers.

Bibob-Quickscan of uitgebreid Bibob-onderzoek

Bij de aanvraag van vergunningen kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. Wij checken uw achtergrond en die van uw bedrijf en kunnen zo voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermen wij zo de bonafide ondernemers. Wij vinden het belangrijk dat de inzet van het Bibob-instrumentarium niet ten koste gaat van investeringen in de stad, het verminderen van regeldruk en het faciliteren van ondernemers en andere partners. Daarom is ervoor gekozen om de Bibob-toetsing in eerste instantie te laten plaatsvinden via een Bibob-quickscan. Op basis van een Bibob-quickscan krijgen wij inzicht in de financiering van uw evenement en bepalen we of volledige Bibob-toetsing nodig is. De gemeente kan de vergunning op basis van de Bibob-quickscan weigeren of intrekken.

U moet een Bibob-quickscanformulier invullen als:

  • het evenement € 50.000 of meer kost
  • zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) betrokken zijn bij de organisatie
  • u een vechtsportwedstrijd of -gala organiseert

U kunt bijvoorbeeld met een Bibob-quickscan te maken krijgen bij het aanvragen van een:

  • drank- en horecavergunning
  • exploitatievergunning (droge horeca)
  • omgevingsvergunning
  • evenement

Aan de hand van de Bibob-quickscan bepalen we vervolgens of een uitgebreid Bibob-onderzoek nodig is.