Economische visie 2020

De economische visie 'Made in Maastricht' geeft aan met welk economisch beleid een bijdrage kan worden geleverd aan de welvaart en het welzijn van de burgers van Maastricht.

Visie

De visie geeft aan hoe de stad vanuit een eigen visie en verantwoordelijkheid met partners gaat werken aan een economisch vitale en toekomstbestendige stad. Gekozen is voor drie prioriteiten waarin de kansen voor economische ontwikkeling vooral liggen. De kansen liggen er op het gebied van kennis en innovatie; het versterken van de relatie tussen cultuur en economie en het versterken van Maastricht als ontmoetingsstad. 

Internationale kennisstad

Maastricht als universiteitsstad en internationale kennisstad sluit aan bij de uitvoering van de gezamenlijke Brainportagenda op Zuid-Oost Nederlands niveau. Doel hiervan is stad en regio te laten aansluiten bij de top 3 van kennisregio’s in Europa en de top 10 van de wereld. De gezamenlijke agenda richt zich op de groei van de meest kennisintensieve topsectoren, waarvan een forse economische groei wordt verwacht. 

Complete cultuurstad

Maastricht ziet de creatieve industrie als een topsector die zich nog beter kan ontplooien en daarom een economische sector is met veel perspectief. Gestreefd wordt naar een groei met 1500 banen in 2020. Gerichte ondernemersondersteuning en diverse faciliteiten voor starters maken een culturele carrière in meerdere opzichten mogelijk. 

Internationale ontmoetingsstad

Service en gastvrijheid zit in het DNA van Maastricht en past bij de ambitie Maastricht als ontmoetingsstad. Maastricht is nationaal een top winkelstad en wil in de top-3 blijven. Dat gaat niet vanzelf. Daarom zal worden gestreefd naar het mogelijk maken van nieuwe functies en combinaties van functies in de binnenstad. Daarnaast wil de stad meer en langer verblijf in Maastricht stimuleren. Vooral het zakelijk toerisme is van belang omdat dit een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de stad is. Ook moet worden gedacht aan het initiëren van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren, studenten en internationals.