Hofleverancier, predicaat

Het predicaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). U kunt deze titel aanvragen als uw bedrijf meer dan 100 jaar bestaat. 

Verzoek indienen

Bij uw verzoek moet u een accountantsverklaring meesturen. Hiervoor is een bepaald protocol opgesteld waarin staat welke financiële gegevens er van u worden gevraagd. Als u het predicaat krijgt mag deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijk wapen gebruiken. Uw verzoek moet uiterlijk 6 maanden voor de uitreikingsdatum ontvangen zijn.

Wanneer komt u in aanmerking

  • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar.
  • U kunt de ontstaansgeschiedenis duidelijk aantonen. 
  • Uw onderneming is van plaatselijk of regionaal belang. 
  • Het is een keurige onderneming en de eigenaar en personeel zijn van goed gedrag.
  • U doet de aanvraag naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij 100, 125 of 150 jaar. Een aanvraag bij een andere zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf is ook mogelijk.

Het predicaat Hofleverancier is maximaal 25 jaar geldig. Wilt u het predicaat langer gebruiken? Doe dan een verzoek om bestendiging. Dit verzoek moet u ook doen als uw bedrijf heel erg verandert. Bijvoorbeeld bij een nieuwe eigenaar.