Precariobelasting

Precario is de belasting die u betaalt om gemeentegrond openbaar te gebruiken. Bijvoorbeeld bij gebruik als terras, bij het plaatsen van een container, uithangbord of bouwsteiger. Maar ook als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen.

Openbaar gebruik

Als u gemeentegrond openbaar wilt gebruiken moet u dit melden. U geeft door:

  • welke grond u wilt gebruiken
  • wat u precies wilt neerzetten of doen
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • eventueel de datum en het tijdstip

Meestal betaalt u jaarlijks precariobelasting. Behalve als u tijdelijk of eenmalig gebruik maakt van gemeentegrond. Als u een melding heeft gemaakt, krijgt u automatisch de belastingaanslag thuis gestuurd.

Eerst een vergunning nodig?

Het kan zijn dat u eerst een vergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevings- of terrasvergunning. U kunt dit vooraf checken via het Omgevingsloket.

    • Als u een contract heeft met de gemeente waarin staat dat u geen precario hoeft te betalen. Bijvoorbeeld als u grond van de gemeente huurt en op deze grond een terras wilt zetten.

    • Als u voor het betalen van precario een wettelijke vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld als uw bedrijf kabels aanlegt voor telecommunicatie. Soms ook als uw bedrijf water, elektriciteit en gas aanlegt.

  • De hoogte van de precariobelasting hangt onder andere af op welke plek u gemeentegrond wilt gebruiken en waarom. Bekijk de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2024 met  tarieventabel en bereken de kosten.

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken, nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bent u het niet eens de beslissing dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.