Reclamebelasting

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) kan belasting heffen over reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld billboard of gevelreclame.

Jaarlijkse aanslag

De belastingsamenwerking BsGW stuurt u jaarlijks een aanslag. Meer informatie over reclamebelastingen vindt u op de website www.bsgw.nl.

  • Reclamebelastingtarieven 2023

    • Reclameobjecten met een grootte tussen de 0,1m2 en 20m2: € 808,00
    • Reclameobjecten groter dan 20m2: € 1.616,00

    Meer weten? Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Maastricht 2024.

  • U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag doen.