Reclamebelasting

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) kunnen belasting heffen over reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld billboard of gevelreclame.

Jaarlijkse aanslag

De BsGW stuurt u jaarlijks een aanslag. Meer informatie over reclamebelastingen vindt u op de website www.bsgw.nl.

  • Reclamebelastingtarieven 2021

    • Reclameobjecten met een grootte tussen de 0,1m2 en 20m2: € 666,26
    • Reclameobjecten groter dan 20m2: € 1.332,52
  • U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag doen.