Reclamebelasting

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) kunnen belasting heffen over reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld billboard of gevelreclame.

Jaarlijkse aanslag

De BsGW stuurt u jaarlijks een aanslag. Meer informatie over reclamebelastingen vindt u op de website www.bsgw.nl.

  • Kosten

    De reclamebelasting is in 2017:

    • Reclameobjecten met een grootte tussen de 0,1m2 en 20m2: € 605,96
    • Reclameobjecten groter dan 20m2: € 1.211,88
  • Bezwaar en beroep

    U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag doen.