Uitstel huurkosten

Huurt of pacht u als bedrijf of maatschappelijke instelling vastgoed van de gemeente Maastricht? En heeft u liquiditeitsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u uitstel van huur of erfpachtcanon krijgen. U kunt nog uitstel aanvragen over de periode oktober 2021 tot en met maart 2022. De uitgestelde huur moet voor 1 april 2025 zijn betaald, in 36 termijnen. Heeft u al eerder uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u verlenging van de betalingsregeling aanvragen.

Uitstel huur of erfpachtcanon 

Huurt of pacht u bedrijfsmatig of maatschappelijk vastgoed van de gemeente? Dan kunt u uitstel aanvragen door een onderbouwd verzoek in te dienen per e-mail.

Voorwaarden

  • U kunt nu nog huur- of erfpachtcanonuitstel aanvragen, vanaf 1 oktober 2021 tot en met maart 2022 over de maanden waar u tot op heden nog geen huur voor heeft betaald;
  • U kunt geen huur- of erfpachtcanonuitstel aanvragen over de maanden waar u reeds huur voor heeft betaald. U kunt dan alleen nog voor de openstaande periode huuruitstel aanvragen;
  • Uw huur- of erfpachtovereenkomst moet nog minimaal één jaar doorlopen na 1 april 2025. Anders zult u uw huurovereenkomst moeten verlengen.
  • Let op: deze betalingsregeling van 36 maanden geldt NIET als u bij de gemeente om huur/erfpachtcanon korting heeft gevraagd op grond van de Regeling Huurkorting commerciële verhuur en deze is toegekend. Dan geldt een andere betalingsregeling van de (achterstallige) huur/erfpachtcanon. 

Aanvragen

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de incasso van huur/erfpachtcanon direct stopgezet waarna er een inhoudelijke beoordeling volgt. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per brief. De rente van de achtergestelde betaling wordt kwijtgescholden.

Verlenging betalingsregeling 

Trof u eerder al een betalingsregeling met de gemeente ? Uw contactpersoon benadert u voor een verlenging hiervan en stuurt u een apart formulier toe.  

Hulp nodig?

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen ? Stuur dan een mail naar post-vastgoed [at] maastricht.nl (post-vastgoed[at]maastricht[dot]nl)