Uitstel huurkosten

Huurt of pacht u als bedrijf of maatschappelijke instelling vastgoed van de gemeente Maastricht? En heeft u liquiditeitsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u uitstel van huur of erfpachtcanon krijgen. U kunt nog uitstel aanvragen over de periode juli tot en met september 2021. De uitgestelde huur moet voor 1 oktober 2024 zijn betaald, in 36 termijnen. Heeft u al eerder uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u verlenging van de betalingsregeling aanvragen.

Uitstel huur of erfpachtcanon 

Huurt of pacht u bedrijfsmatig of maatschappelijk vastgoed van de gemeente? Dan kunt u uitstel aanvragen door een onderbouwd verzoek in te dienen per e-mail.

Voorwaarden

  • U kunt nu nog huur- of erfpachtcanonuitstel aanvragen, vanaf 1 juli 2021 tot en met september 2021 over de maanden waar u tot op heden nog geen huur voor heeft betaald;
  • U kunt geen huur- of erfpachtcanonuitstel aanvragen over de maanden waar u reeds huur voor heeft betaald. U kunt dan alleen nog voor de openstaande periode huuruitstel aanvragen;
  • Uw huur- of erfpachtovereenkomst moet nog minimaal één jaar doorlopen na 1 oktober 2024. Anders zult u uw huurovereenkomst moeten verlengen.
  • Let op: deze betalingsregeling van 36 maanden geldt NIET als u bij de gemeente om huur/erfpachtcanon korting heeft gevraagd op grond van de Regeling Huurkorting commerciële verhuur en deze is toegekend. Dan geldt een andere betalingsregeling van de (achterstallige) huur/erfpachtcanon, namelijk 18 maanden in plaats van 36 maanden. De huur over de periode waarin u huurkorting krijgt toegekend (15 maart 2020 tot 1 april 2021) moet uiterlijk 1 oktober 2022 terug zijn betaald). U kunt WEL naast de huurkorting in aanmerking komen voor huuruitstel voor de periode 1 juli 2021 tot en met september 2021.    

Aanvragen

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de incasso van huur/erfpachtcanon direct stopgezet waarna er een inhoudelijke beoordeling volgt. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per brief. De rente van de achtergestelde betaling wordt kwijtgescholden.

Verlenging betalingsregeling 

Trof u eerder al een betalingsregeling met de gemeente over de periodes maart tot en met mei 2020, juni tot en met september 2020 en oktober 2020 tot en met maart 2021? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor uitgestelde betaling in 36 termijnen. Terugbetaling start per 1 juli 2021 in 36 termijnen. Uw contactpersoon benadert u hiervoor en stuurt u een apart formulier.  

Hulp nodig?

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen ? Stuur dan een mail naar post-vastgoed [at] maastricht.nl