Vastgoedmakelaar

De gemeente Maastricht biedt panden, woon-, en bedrijfskavels, agrarische gronden en volkstuinen aan. Het vastgoed van de gemeente is te koop te huur of wordt in erfpacht uitgegeven. Dit  kan vastgoed zijn met een woon-, bedrijfs- en/of maatschappelijke bestemming en kavels waar particulier of  bedrijfsmatig gebouwd kan worden.

Onderstaand vindt u ons aanbod. Ook treft u hieronder de kennisgevingen van voorgenomen onderhandse (1 op 1) uitgiften.

Vastgoed

Heeft u interesse in een  bepaald type vastgoed? Neem dan contact op met de contactpersoon genoemd onder het betreffende vastgoed.

Als er geen geschikt object wordt aangeboden, maar u heeft wel interesse in gemeentelijk vastgoed,  kunt u ook contact opnemen om uw zoekvraag te bespreken. Voor ander beschikbaar vastgoed kan de leegstandskaart geraadpleegd worden.

Huurkorting en uitstel huurkosten

Huurder of pachter als bedrijf of maatschappelijke instelling vastgoed van de gemeente Maastricht kon tijdens de coronacrisis uitstel huurkosten en huurkorting aanvragen.

Kavels

De gemeente Maastricht heeft bijzondere en interessante woon-, bedrijfskavels en agrarische gronden in hun bezit waarvoor zij op zoek zijn naar geïnteresseerde kopers.

Woonkavels

  • Er zijn op dit moment geen woonkavels te koop.

Bedrijfskavels

  • Maastricht Zuid is een bedrijvenpark bestemd voor bedrijven in de milieucategorieën 2 en 3 en in sommige delen ook 4. Detailhandel en bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. En kantoren alleen als ze bij een bedrijfsruimte horen. Het bedrijvenpark heeft een uitstekende strategische ligging en heeft een (grensoverschrijdende) bereikbaarheid.De Teams Vastgoed en Ondernemen Maastricht verzorgen de uitgifte van de kavels en zorgen voor de begeleiding tijdens het hele proces. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Van de Winkel (adviseur Economie) via yvette.van.de.winkel [at] maastricht.nl of met Gislaine Cramers (Vastgoedmakelaar team Vastgoed) via gislaine.cramers [at] maastricht.nl.
  • WOM-Belvedere: Belvédère WOM B.V.: Dankzij de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé – inclusief Belvédèrelaan – is het bedrijventerrein Bosscherveld optimaal bereikbaar. De komende jaren ontwikkelt het bedrijventerrein zich verder tot retailpark Belvédère. Meer weten? Neem dan contact op via belvedere [at] maastricht.nl.
  • Het Rondeel is een kleinschalig bedrijventerrein dat goed bereikbaar is via de Fort Willemweg, Cabergerweg en Belvédèrelaan. Hier is een bedrijfskavel te koop van ca. 880m2. Meer weten hierover? Ga naar de website van Belvédère.
  • Bedrijventerrein Hazendans: Bedrijventerrein gelegen op een beeldbepalende locatie aan de entree van de wijk Hazendans met een oppervlakte van ± 0.9 hectare. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Van de Winkel (adviseur Economie) via yvette.van.de.winkel [at] maastricht.nl of met Gislaine Cramers (Vastgoedmakelaar team Vastgoed) via gislaine.cramers [at] maastricht.nl.

Volkstuinen

De gemeente Maastricht verhuurt op diverse locaties individuele volkstuinen. Reageert u naar aanleiding van een publicatie als eerste per mail, dan bent u in principe kandidaat voor de huur van de tuin. Meer informatie hierover vindt u op de pagina volkstuin huren.

Voorgenomen onderhandse (1 op 1) uitgiften

De gemeente Maastricht publiceert alle voornemens tot onderhandse (1 op 1) uitgiften van onroerend goed (gebouwd en ongebouwd). Hierin staan onder andere de details van het perceel of gebouw, een onderbouwing van het voornemen en ook de contactgegevens en de termijn waarbinnen u kunt reageren naar aanleiding van de kennisgeving.

Hiermee geeft de gemeente Maastricht uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021.

Kennisgevingen 2023

Op maastrichtbeleid.nl vindt u alle kennisgevingen van 2023. 

  • 2023-09-22 Kennisgeving voornemen tot verkoop van een bedrijfskavel van ca 5 ha op bedrijvenpark Maastricht Noord.

  • 2023-09-19 Kennisgeving voornemen tot verkoop van een woonstudio op de begane grond, in casco staat, aan de Louisestraat 2, Maastricht (Blauwe Loper).

  • 2023-09-12  Kennisgeving voornemen tot verhuur Mariënwaard 51 + 51A aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

  • 2023-09-12  Kennisgeving voornemen tot voortzetting pachtrelaties op basis van geliberaliseerde pacht.

Kennisgevingen 2022

Op maastrichtbeleid.nl vindt u alle kennisgevingen van 2022. 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de gemeente Maastricht verschijnt elke week en informeert u ook over het actuele aanbod en relevante ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijk vastgoed.