Jeugd en gezin

Maakt u zich zorgen over uw kind? Heeft u vragen over opvoeden of opgroeien? Zijn er problemen thuis en zoekt u naar een oplossing? U staat er niet alleen voor. Soms is het onduidelijk waar u precies terecht kunt met uw vraag: bij het consultatiebureau? Of bij CJG043? CJG043 is een plek waar u adviezen en tips krijgt over opvoeden, maar bijvoorbeeld ook als uw kind wordt gepest.

Misschien vindt u het fijn om eerst met uw vraag naar de huisarts te gaan. Of naar een leerkracht. In principe kiest u gewoon voor de plek die voor u het beste voelt. Iedere hulpverlener luistert naar uw probleem. En weet ook of u bij hem of haar aan het juiste adres bent. Als hulpverleners u niet zelf kunnen helpen, kunnen zij ons erbij vragen. Maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Hoe helpen wij u?

We helpen u graag met deskundig advies en begeleiding. We luisteren eerst goed naar uw vraag. We praten over waar u tegenaan loopt en zetten samen op een rij wat er speelt. We denken met u mee over hoe u uw probleem kunt aanpakken. Misschien bent u al geholpen als we met elkaar bellen. En is er bijvoor­beeld een oplossing in uw buurt waar u nog niet aan gedacht heeft. Wij hebben een overzicht van alle partijen die kunnen ondersteunen. We helpen u bij het vinden van de partij die u het best kan bijstaan.

Het kan ook prettig zijn om een afspraak te maken en uitgebreider met elkaar te praten. Bijvoorbeeld als er in uw situatie meerdere of ingewikkelde problemen zijn. Dan kan het zijn dat er meer nodig is. U krijgt dan een contactpersoon en samen zorgen we voor de juiste (professionele) ondersteuning. We helpen u en uw gezin om weer op een fijne manier samen verder te kun­nen. Dat doen we samen met u en met de mensen om u heen. Daar waar nodig vragen we professionele organisaties om hulp en ondersteuning.

In gesprek

We gaan in gesprek met uw gezin en anderen uit uw omgeving die misschien ook kunnen helpen bij een oplossing. Zijn er al hulpverleners betrokken bij uw gezin? Dan vragen we hen ook om erbij te zijn. In dit gesprek bespreken we wat u zelf kunt doen. We kijken ook wat de mensen uit uw omgeving willen en kunnen doen. Daar maken we afspraken over. Misschien is het nodig om daarnaast ook professionele ondersteuning van een hulporganisatie in te schakelen. Zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding voor uw kind, opvoedondersteuning bij u thuis, (naschoolse) dagbehandeling of een psychodiagnostisch psychologisch onderzoek. Dat bespreken we ook samen.

Samen een plan maken

Na het gesprek maken we een plan. Daarin beschrijven we wat de situatie is, wat we willen bereiken en welke afspraken we hebben gemaakt.

Aan de slag

Als het plan klaar is, kunnen we aan de slag met de afspraken. Als we professionele ondersteuning voor u gaan regelen, leggen we dit besluit vast in een brief. Deze brief noemen we een beschikking. Daarmee kunt u, in overleg met uw contactpersoon, een zorgaanbieder kiezen. Samen met de zorgaanbieder bepaalt u de aanpak om de doelen te bereiken die we samen bepaald hebben.

Zitten we op de juiste weg?

Na een tijdje gaan we opnieuw in overleg met de mensen die uw kind of uw gezin ondersteunen. We bespreken dan met elkaar of we op de juiste weg zitten. Misschien is er nog iets anders nodig, moeten we nieuwe afspraken maken of kan de samenwerking beter. Daar hebben we het over en samen zorgen we dat we de juiste stappen zetten.

Bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt voor uw kind?

Het kan zijn dat de jeugdhulp niet verloopt zoals afgesproken. Wij horen het graag wanneer u daarover niet tevreden bent. U kunt dit aan ons doorgeven via het formulier . Wij nemen dan contact met u op.

Zoekt u iemand die met u mee kan denken?

Als u graag iemand heeft die u ondersteunt in dit proces, maar in uw omgeving niemand heeft of als u een onafhankelijke partij erbij wilt hebben, kunt u ondersteuning vragen van een cliëntondersteuner. Deze persoon denkt gratis en onafhankelijk met u mee en helpt u bij het vinden van de juiste ondersteuning. Wilt u hier meer informatie over? Bel naar 088 010 22 22.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken via 14 043, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Per mail zijn wij bereikbaar via: jeugd [at] maastricht.nl (jeugd[at]maastricht[dot]nl) Ons bezoekadres is Randwycksingel 22, Maastricht.

 • Uw contactpersoon vertelt u over de financiering van de ondersteuning die u ontvangt. Meestal zijn er geen kosten voor u als ouder/verzorger. Alleen als u meer zorg wilt ontvangen dan is toegekend, kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

 • We verwerken alleen persoonlijke gegevens die we nodig hebben. Dat gebeurt in overleg met u en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet. Wilt u hier meer over weten? Kijk op de pagina privacybescherming of neem contact met ons op.

 • Het kan zijn dat andere organisaties ook al ondersteuning bieden aan uw kind. Als dat zo is, zien we dat via een landelijk digitaal systeem. Dit systeem heet de Verwijsindex. We gebruiken dit om als hulporganisaties beter met elkaar samen te kunnen werken. Wij registreren uw kind in de Verwijsindex na de eerste afspraak met onze contactpersoon. In de Verwijsindex komt geen inhoudelijke informatie. We zetten alleen de naam, het geslacht, het BSN-nummer en het adres erin. Als een andere organisatie uw kind ook al heeft aangemeld, ontstaat er een match in het systeem. Uw contactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende hulpverlener om af te stemmen. Zo voorkomen we dat we langs elkaar heen werken.

 • In de Jeugdwet is vastgelegd welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dat noemen we het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. Maar de jeugdhulp verandert niet: (pleeg)kinderen houden dezelfde jeugdhulp en dezelfde hulpverlener. Ook blijven pleegkinderen in hun eigen pleeggezin.

  Voor de jeugdigen waarbij per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt, verandert alleen de contactpersoon bij de gemeente. De gezinnen waarbij dit het geval is, krijgen daar aan het einde van 2021 een brief over.

  Vragen?

  Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Bel naar 14 043.

 • Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee een jongere en/of zijn ouders zelf jeugdhulp kunnen inkopen bij een jeugdhulpaanbieder.

  Eerst wordt bepaald of jeugdhulp nodig is. Daarna wordt beoordeeld of een pgb verstrekt wordt.

  Het is overigens mogelijk om iemand uit het eigen sociale netwerk te kiezen (informele hulp), in plaats van hulp in te kopen bij een formele aanbieder.

  Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget moeten een jongere en zijn ouders aan drie voorwaarden voldoen:

  1. aan een pgb zijn enkele taken verbonden. De jongere of de ouders moeten, eventueel met hulp uit hun eigen omgeving, in staat zijn deze taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
  2. de jongere of de ouders kunnen motiveren waarom de jeugdhulp die de gemeente aanbiedt niet passend is;
  3. het moet gewaarborgd zijn dat de jeugdhulp die ingekocht wordt van goede kwaliteit is.

  Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

  Dienstverlening

  Tariefbepaling

  Informele hulp

  Formele hulp

  Individuele begeleiding ( in loondienst)

  Per uur

  € 19,88

  35,73

  Persoonlijke verzorging (in loondienst)

  Per uur

  € 16,63

  € 26,91

  Groepsbegeleiding

  Per dagdeel

  € 19,88

  € 44,16

  Groepsbegeleiding met vervoer

  Per dagdeel

  -

  € 48,70

  Kortdurend verblijf

  Per etmaal

  € 29,40

  € 100,36