Leerplicht, volledige en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, geldt de kwalificatieplicht.

Start en einde leerplicht

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind jarig op 15 maart, dan moet het dus op 1 april naar school.

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 wordt, mits uw kind dan in het bezit is van een zogenaamde startkwalificatie. Dat is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt

Door de kwalificatieplicht moet uw kind onderwijs blijven volgen. Uw kind mag dit wel combineren met werken.

    • Na de leerplicht volgt in sommige gevallen de kwalificatieplicht
    • Kwalificatieplicht geldt niet voor kinderen in het praktijkonderwijs of in het speciaal onderwijs met uitstroomprofiel werk of dagbesteding
    • Ook kinderen met een andere nationaliteit en kinderen van asielzoekers en vreemdelingen zijn leerplichtig en moeten naar school