Leerplicht, volledige en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind jarig op 15 maart, dan moet het dus op 1 april naar school. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar als uw kind 16 is geworden, mits uw kind dan in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) de zogenoemde kwalificatieplicht. 

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt

Door de kwalificatieplicht moet uw kind onderwijs blijven volgen. De kind mag dit wel combineren met werken.

  • Voorwaarden

    • Na de leerplicht volgt in sommige gevallen de kwalificatieplicht
    • Kwalificatieplicht geldt niet bij kinderen in het speciaal onderwijs met uitstroomprofiel werk of dagbesteding. Of als uw kind praktijkonderwijs volgt
    • Kinderen zonder Nederlandse nationaliteit zijn ook leerplichtig en moeten naar school. Voor asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn geldt dit ook