Leerplicht, vrijstelling

Vrijstelling en vervangende leerplicht moet u, in samenwerking met de school, bij ons aanvragen. U heeft een begeleidingsprogramma nodig om voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aan te vragen.

Vrijstelling

Wij kunnen uw kind vrijstelling geven van de leerplicht. Dit betekent dat uw kind niet naar school hoeft. Bijvoorbeeld in het geval van

  • een lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Wij hebben dan een verklaring nodig van een arts of een psycholoog.
  • als uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland
  • bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt

Vervangende leerplicht

Heeft uw kind moeite met school tegen het einde van de leerplichtperiode dan kunt u vragen of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit programma bestaat uit algemeen vormend onderwijs, beroepsgericht onderwijs en praktijktijd. U moet uw kind hiervoor inschrijven bij een instelling waar dit programma gevolgd kan worden. Dit programma geldt dan als vervangende leerplicht. 

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. 8 weken voor het einde van dat jaar moet u de vervangende leerplicht opnieuw aanvragen.

Voorwaarden vervangende leerplicht

  • uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode
  • uw kind is 14 jaar of ouder. Zit uw kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode, dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs te volgen.