Voortijdig schoolverlaten

Jongeren die voortijdig de school verlaten, kunnen moeite hebben met het vinden van een vaste baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

 

Een voortijdig schoolverlater is een jongere die:

  • tussen de 12 en de 23 jaar oud is;
  • niet staat ingeschreven op een school;
  • geen startkwalificatie heeft (een diploma op minimaal mbo 2, havo- of vwo-niveau) en
  • niet uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs komt

Begeleider RMC

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV en andere instanties. U kunt een begeleider aanvragen via het Regionaal meld- en coördinatiepunt.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U kunt de begeleiding aanvragen tot u 23 jaar bent.
  • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.