Voortijdig schoolverlaten

Jongeren die voortijdig de school verlaten, kunnen moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

Begeleider RMC

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV en andere instanties. U kunt een begeleider aanvragen via het Regionaal meld- en coördinatiepunt.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U kunt de begeleiding aanvragen tot u 23 jaar bent.
  • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.