Parkeerplannen in Maastricht

In de Omgevingsvisie wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit. Dat vraagt om meer ruimte voor bijvoorbeeld fietsenstallingen en fietsstroken.

Minder parkeren op straat

Daarnaast maken we de openbare ruimte groener en maken we plekken voor wateropvang om beter te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering. Want in de toekomst krijgen we meer hete zomers en vaker hevige regenbuien. Dat betekent dat er minder plaats overblijft voor parkeren op straat. De gemeente wil graag dat bezoekers van de stad, forenzen en (langdurige) buitenlandse studenten niet meer in het centrum of in woonwijken parkeren, maar op P+R- en P+W-terreinen.

Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? In 2021 hebben we een basis gelegd om de parkeeropgave uit de Omgevingsvisie te kunnen uitvoeren. Het beleid over parkeren is al eerder besloten in de Omgevingsvisie van 2020. Dit is gebeurd in de vorm van algemene parkeerprincipes en een parkeeropgave per gebied.

Het gaat om 3 plannen

 1. Realisatieplan Parkeren op Afstand  
  ​​​​​​Met Parkeren op Afstand leggen we de focus op P+R en P+W voorzieningen: grote parkeerterreinen aan de randen van de (binnen)stad waar bezoekers, forenzen en studenten kunnen parkeren. Zo voorkomen we dat het centrum vastloopt.
 2. Nota Parkeernormen
  Eind 2021 is de nota Parkeernormen 2021 vastgesteld. De nieuwe parkeernorm gaat uit van minder dan 1 auto per huishouden. Bewoners moeten parkeren op eigen terrein, niet op straat. Dat betekent dat projectontwikkelaars al tijdens de planfase van nieuwbouw rekening moeten houden met de parkeerbehoefte van toekomstige kopers. Op locaties waar weinig ruimte is, stimuleert de nota zo het zoeken naar creatieve oplossingen. Zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor deelauto’s en goede fietsvoorzieningen.
 3. Verordening parkeerregulering 
   Maastricht is nu ingedeeld in 2 sectoren:  
 • de sector ‘Binnenstad’ (binnen de singels*)
 • de sector ‘Overig Gebied’ (buiten de singels)

Voor het aanvragen van parkeervergunningen gelden in beide sectoren regels. Zo beperken we het straatparkeren en komt meer ruimte vrij voor fietsparkeren en groen:  

 • bewoners van de sector Binnenstad kunnen geen parkeervergunning aanvragen als een eigen parkeergelegenheid aanwezig is
 • als een eigen parkeergelegenheid ontbreekt, kunnen bewoners van de Binnenstad maximaal 1 vergunning aanvragen
 • in de sector ‘Overig Gebied’ wordt geen vergunning verleend als een eigen parkeergelegenheid beschikbaar is
 • als in de sector Overig Gebied geen eigen parkeergelegenheid is kunt u 1 parkeervergunning aanvragen
 • als het huishouden in de sector Overig Gebied uit 2 of meer volwassenen bestaat en er geen eigen parkeergelegenheid is, is het mogelijk om 2 parkeervergunningen aan te vragen.

* Het gebied binnen de singels wordt in Maastricht-West begrensd door de Prins Bisschopssingel, Hertogsingel, Statensingel en Frontensingel. In Maastricht-Oost strekt het gebied uit tot aan het Centraal Station. De wijken Céramique en Maartenspoort vallen ook ‘binnen de singels’.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.