Bedrijfswagens op fossiele brandstof vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 mogen sommige bedrijfswagens op fossiele brandstof de binnenstad van Maastricht niet meer in. Dit komt door het verkeersbesluit Zero Emissie Stadlogistiek (ZES). Er zijn gevallen waarin u vrijstelling krijgt of een ontheffing kunt aanvragen. Er is een overgangsregeling tot 2030. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Binnenstad Maastricht: uitstootvrije zone

Vanaf 1 januari 2025 mogen sommige bedrijfswagens op fossiele brandstoffen de binnenstad van Maastricht niet meer in. Dit geldt voor de meeste hybride bedrijfswagens en bijvoorbeeld vracht- en bestelauto's op benzine, diesel of LPG. Bedrijfswagens op elektriciteit en waterstof zijn wel nog welkom. Personenauto’s vallen niet onder deze regels. Bekijk de precieze regels op de website van de Rijksoverheid: Op weg naar ZES | Toegangsregels.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waardoor u misschien toch de binnenstad in mag met een bedrijfswagen op fossiele brandstof. Dit kan met een vrijstelling of een ontheffing.

Vrijstelling

Een vrijstelling krijgt u automatisch op basis van het kenteken. Bijvoorbeeld als de bedrijfswagen te oud is of bepaalde bijzondere kenmerken heeft. Meer informatie over vrijstellingen vindt u op de website van de Rijksoverheid: Op weg naar ZES | Vrijstellingen en ontheffingen.

Ontheffing

Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Dit kan vanaf 1 juli 2024 via het centraal loket van de RDW. Op deze pagina leest u ook in welke situaties u een ontheffing kunt krijgen.

Heeft u een onderneming in de ambulante handel (bijvoorbeeld straat- en marktverkoop) met een vergunning voor Maastricht? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. In het najaar van 2024 organiseert de gemeente sessies om u hierbij te helpen. De gemeente nodigt u persoonlijk uit.

Overgangsregeling

Er is een landelijke overgangsregeling voor ondernemers die elke dag de binnenstad in moeten om producten of diensten te leveren. U kunt tot 2030 gebruik maken van deze regeling.

Besluit en beleid

Op 25 april 2024 heeft de gemeente Maastricht het definitieve verkeersbesluit en het beleid voor ontheffingen gepubliceerd. De maatregelen zijn bedoeld om de CO₂-uitstoot te verminderen en de binnenstad gezonder, veiliger en aantrekkelijker te maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en de regels op Maastricht Bereikbaar | Zero Emissie Stadslogistiek.