Caravan parkeren op openbare weg

Caravans en vergelijkbare voertuigen zoals een vouwwagen, magazijnwagen, keet, aanhangwagen en camper nemen veel (parkeer)ruimte in en kunnen schadelijk zijn voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Om overlast te beperken, is daarom in de Verordening fysieke leefomgeving Maastricht bepaald dat u dergelijke voertuigen maximaal 3 dagen zonder ontheffing op de openbare weg mag parkeren. Langer parkeren mag alleen als u een ontheffing hebt.

Ontheffing aanvragen

In de gemeente Maastricht mag u uw caravan (of vergelijkbaar voertuig) maximaal 3 dagen langs de openbare weg parkeren. Alleen met een ontheffing, mag u uw voertuig langer parkeren. U vraagt de ontheffing aan per e-mail.

Zet in uw aanvraag:

  • waar het voertuig komt te staan
  • het soort voertuig en hoe groot dit voertuig is
  • waarom u uw voertuig op de openbare weg wilt parkeren
  • wanneer en hoelang u uw voertuig daar wilt parkeren

Uw voertuig mag niet:

  • te veel parkeerruimte innemen
  • het straatbeeld nadelig beïnvloeden

Los parkeren in betaalde parkeerzone?

Parkeert u uw caravan of vergelijkbaar voertuig in een gebied waar betaald parkeren van toepassing is? Dan moet u parkeergeld betalen.

Vastgekoppeld parkeren in betaalde parkeerzone?

Is uw caravan of aanhangwagen vastgekoppeld aan uw auto in een gebied voor betaald parkeren? Dan hoeft u daar niet apart voor te betalen. Uw parkeervergunning of parkeergeld voor uw auto is dan ook geldig voor de vastgekoppelde aanhanger. Maar ook dan geldt: niet langer dan 3 dagen parkeren langs de openbare weg.