Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een handicap? Dan kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis. Ook als u woont in een gebied met betaald parkeren. Maar wel alleen voor uw eigen auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig.

Aanvragen 

Een gehandicaptenparkeerplaats kunt u aanvragen via het aanvraagformulier. Mail het ingevulde formulier samen met een schets van de gewenste plek naar parkeren [at] maastricht.nl (parkeren[at]maastricht[dot]nl)

Medische keuring

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder hebben. De kaart moet minimaal 6 maanden oud zijn. Er vindt geen medische keuring plaats. 

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart passagier dan komt u in principe niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats. Dat kan alleen onder buitengewone omstandigheden. Er vindt dan wél een medische keuring plaats.

 • Koopt u een nieuwe auto, geef uw nieuwe kenteken dan tijdig door. Download het formulier, vul het in en stuur het naar de gemeente. 

 • U komt mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als:

  • u een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig heeft
  • u een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder heeft
  • u een loopbeperking heeft die blijvend is
  • u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen
  • u geen eigen parkeergelegenheid heeft, zoals een oprit, carport of garage
  • de gratis parkeerplaatsen in uw buurt vaak bezet zijn
  • de gemeente ervan overtuigd is dat een eigen gehandicaptenparkeerplaats dringend nodig is
 • Tarief 2024

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 56,05. Dit is het bedrag exclusief de kosten voor de aanleg van deze plaats. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt u ook de kosten voor de aanleg van de parkeerplaats. Deze bedragen € 517,75

  Het tarief voor het wijzigen van het onderbord (wijzigen kenteken) bij uw gehandicapten parkeerplaats bedraagt € 55,26.

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen. 

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.