Ontheffing bijzonder transport

Als u specifieke goederen wilt vervoeren of een lading van grote omvang, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Op de website van de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) vindt u alle informatie hierover. Hier kunt u ook uw ontheffing aanvragen. De RDW regelt de ontheffing voor u met de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat.

Ontheffing bij RDW aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de RDW. Die regelt de ontheffing voor u met de gemeente, provincie of de Rijkswaterstaat.

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.