Parkeerbon

Hebt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting) ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de parkeerboete. Doe dat binnen 6 weken na de dagtekening die op de naheffingsaanslag staat.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het genoemde bedrag voor de genoemde betaaldatum aan ons moet overmaken. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

 • Bezwaar maken wel of niet zinvol?

  Bezwaar maken kan altijd. Of een bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard, hangt af van vele factoren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan. 
   
  Bezwaar maken heeft weinig kans van slagen als:

  • uw bankpas weigerde
  • u te laat bij uw auto terugkwam, waardoor uw parkeertijd was verstreken
  • de parkeerautomaat defect was
  • u geld aan het wisselen was omdat u geen kleingeld had
  • u niet wist dat betaald parkeren van kracht was
  • u het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt

  Bezwaar maken kan zin hebben als:

  • u betaald heeft en daarom volgens u onterecht een bon heeft ontvangen
  • er sprake is van overmacht- of een noodsituatie
  • uw auto was gestolen
  • u een parkeerboete kreeg terwijl uw voertuig niet geparkeerd stond op de locatie zoals vermeld op de naheffingsaanslag

   

 • Zonder DigiD bezwaar indienen

  Wilt u bezwaar maken zonder DigiD, gebruik dan het formulier bezwaar maken (zonder DigiD).

 • Kosten

  De naheffingskosten zijn € 64,50 (tarief 2020). Daarbij komt het parkeertarief voor 1 uur geldend op die locatie.

 • Termijn

  Wij nemen uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in behandeling. Op grond van de gemeentewet moeten wij uw bezwaarschrift vóór het einde van het kalenderjaar afhandelen. Wij proberen zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren op uw bezwaarschrift.

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het genoemde bedrag voor de genoemde betaaldatum aan ons moet overmaken. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

 • Wetgeving

  Landelijke wetten