Parkeerbon

Heeft u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting) ontvangen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de parkeerboete. Doe dat binnen 6 weken na de dagtekening die op de naheffingsaanslag staat.

Kwijtschelding niet mogelijk

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het genoemde bedrag voor de genoemde betaaldatum aan ons moet overmaken. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

  1. Ik heb een aanslag ontvangen. Graag had ik de bewijslast hiervan. Kunt u mij de foto(’s) sturen?
   U kunt de bewijslast/foto opvragen door een e-mail te sturen naar debiteurenVenL [at] maastricht.nl zoals ook vermeld op de aanslag. Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan per e-mail de bewijslast/foto.
  2. Ik heb een aanslag ontvangen. Graag wil ik uitstel van betaling vragen.
   Uitstel van betalen is helaas niet mogelijk.
  3. Ik heb een aanslag/aanmaning/dwangbevel ontvangen. Graag wil ik hiervoor een betalingsregeling treffen.
   Een verzoek voor een betalingsregeling kunt u sturen naar debiteurenVenL [at] maastricht.nl zoals ook vermeld op de aanslag.
  4. Ik heb een aanslag ontvangen. Ik wil een bezwaarschrift indienen. Een voorbeeld van een mogelijk bezwaar is bijvoorbeeld omdat de parkeerautomaat niet werkte.
   Dien uw bezwaar bij voorkeur online in via deze webpagina. Uw bezwaarschrift komt dan direct in de workflow van de afhandelaars terecht. 
   Let op: Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.
  5. Ik heb een aanmaning ontvangen. De aanslag heb ik echter nooit ontvangen. Kan ik deze aanslag alsnog ontvangen? 
   U kunt een kopie van de eerder verzonden aanslag opvragen via debiteurenVenL [at] maastricht.nl zoals ook vermeld op de aanmaning. Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan per e-mail de opgevraagde kopie.
  6. Ik heb een aanmaning of dwangbevel ontvangen, maar ik heb al betaald.
   U kunt een e-mail sturen naar het vermelde e-mailadres voorzien van een betalingsbewijs.
  7. Ik heb een aanslag ontvangen. Ik heb echter nooit een bonnetje onder mijn voorruit gezien.
   Dat klopt. Er worden tegenwoordig geen bonnetjes meer onder de voorruit geplaats.
  8. Ik heb een aanslag, aanmaning/dwangbevel met betrekking tot het jaar 2018/2019 ontvangen van een bedrijf Cannock Chase Public die verwijst naar gemeente Maastricht. Is dit fake? Heeft dit echt iets te maken met gemeente Maastricht?
   Gemeente Maastricht besteedt zijn vorderingen uit aan Cannock Chase Public. Het is dus geen fake bericht.
 • Bezwaar maken kan altijd. Of een bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard, hangt af van vele factoren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan. 
   
  Bezwaar maken heeft weinig kans van slagen als:

  • uw bankpas weigerde
  • u te laat bij uw auto terugkwam, waardoor uw parkeertijd was verstreken
  • de parkeerautomaat defect was
  • u geld aan het wisselen was omdat u geen kleingeld had
  • u niet wist dat betaald parkeren van kracht was
  • u het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt

  Bezwaar maken kan zin hebben als:

  • u betaald heeft en daarom volgens u onterecht een bon heeft ontvangen
  • er sprake is van overmacht- of een noodsituatie
  • uw auto was gestolen
  • u een parkeerboete kreeg terwijl uw voertuig niet geparkeerd stond op de locatie zoals vermeld op de naheffingsaanslag
 • De naheffingskosten zijn € 69,30 (tarief 2023). Daarbij komt het parkeertarief voor 1 uur geldend op die locatie.

 • Wij nemen uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in behandeling. Op grond van de gemeentewet moeten wij uw bezwaarschrift vóór het einde van het kalenderjaar afhandelen. Wij proberen zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren op uw bezwaarschrift.

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het genoemde bedrag voor de genoemde betaaldatum aan ons moet overmaken. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

 • Landelijke wetten