Bijstand voor zelfstandigen

Aanpak

U kunt een verzoek voor bijstand aanvragen door een e-mail te sturen naar het zelfstandigenloket. Zij kunnen u helpen met uw aanvraag. Om bijstand aan te vragen heef u in elk geval nodig

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan
 • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • verlies-en winstrekening, kwartaalcijfers en balans

Beschrijving

Een ondernemer heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Als uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u (tijdelijk) bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz). U kunt een aanvraag doen voor:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een renteloze uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. 

Bedrijf starten
Ook als u een bedrijf wilt beginnen kunt u financiële ondersteuning krijgen en advies. 

Voorwaarden

Bijstand voor zelfstandigen kunt u krijgen als:

 • u wilt een eigen bedrijf beginnen
 • u heeft een eigen bedrijf met tijdelijke financiële problemen
 • u beëindigt uw bedrijf

Hierbij geldt:

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt
 • u bedrijf is gevestigd in Nederland
 • uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • u heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • u krijgt geen lening van een bank of andere geldschieters.
 • u besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Contact

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Maastricht (meneer Brauers)

Tel: 043 350 48 14

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Valkenburg a/d Geul, Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (meneer Jonkhout)

Tel: 043 350 48 47

Bbz-uitkering of IOAZ-uiterking gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals (meneer Ossewaarde)

Tel: 043 350 49 38

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Stein, Beek en Sittard-Geleen (de heer Vossen)

Tel: 043 350 46 95

155-Help-een-bedrijf

Tel: 088 999 01 55

Termijn

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.