Bijstand voor zelfstandigen

Aanpak

Hebt u een eigen bedrijf en hebt u tijdelijk financiële problemen? Dan hebt u mogelijk recht op een Bbz-uitkering. Dat is bijstand voor zelfstandigen. U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen door een e-mail te sturen naar zelfstandigenloket@maastricht.nl

Voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen hebt u onderstaande gegevens nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan
 • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • verlies-en winstrekening, kwartaalcijfers en balans

Beschrijving

Een ondernemer heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Hebt u een eigen bedrijf en ervaart u tijdelijke financiële problemen. Dan kunt u (tijdelijk) bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz). U kunt een aanvraag doen voor:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een renteloze uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. 

Bedrijf starten
Ook als u een bedrijf wilt beginnen, kunt u financiële ondersteuning en advies krijgen. 

Voorwaarden

Bijstand voor zelfstandigen kunt u krijgen als:

 • u een eigen bedrijf wilt beginnen
 • u een eigen bedrijf heeft met tijdelijke financiële problemen
 • u uw bedrijf beëindigt

Hierbij geldt:

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt
 • u bedrijf is gevestigd in Nederland
 • uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau
 • u heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee)
 • u krijgt geen lening van een bank of andere geldschieters
 • u besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming
 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Contact

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Maastricht (meneer Brauers)

Tel: 043 350 48 14

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Valkenburg a/d Geul, Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (meneer Jonkhout)

Tel: 043 350 48 47

Bbz-uitkering of IOAZ-uiterking gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals (meneer Ossewaarde)

Tel: 043 350 49 38

Bbz-uitkering of IOAZ-uitkering gemeente Stein, Beek en Sittard-Geleen (de heer Vossen)

Tel: 043 350 46 95

155-Help-een-bedrijf

Tel: 088 999 01 55

Termijn

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.