Bijzondere bijstand

Aanpak

U kunt bijzondere bijstand online aanvragen met DigiD.

Let op:

 • Tijdens uw online aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag.
 • Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd

Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website www.socialezaken-mh.nl. Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Beschrijving

Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u recht heeft op bijstand hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw auto, huis en spaargeld.

U kunt ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm. U ontvangt dan een lager bedrag.

Wij houden er rekening mee als u individuele inkomenstoeslag ontvangt.

Voorwaarden

 • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen
 • bijzondere kosten kunt u niet zelf betalen
 • de kosten zijn noodzakelijk
 • de kosten zijn te wijten aan bijzondere omstandigheden
  Voor normale kosten zoals dagelijkse boodschappen en huur, kunt u dus geen bijzondere bijstand aanvragen.
 • er bestaat geen recht op een andere uitkering of toeslag
 • de kosten zijn gemaakt in Nederland
 • u woont in de gemeente Maastricht
 • de kosten moeten nog gemaakt worden
  Er zijn uitzonderingen. De rekening mag in ieder geval nooit ouder zijn dan 1 jaar.

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

 • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
 • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
 • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
 • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

Wetgeving

Landelijke wetten