Caravan parkeren op openbare weg

Aanpak

In de gemeente Maastricht mag u uw caravan (of vergelijkbaar voertuig) maximaal 3 dagen langs de openbare weg parkeren. Alleen met een ontheffing, mag u uw voertuig langer parkeren.

U vraagt de ontheffing aan via gemeenteloketvergunnen@maastricht.nl

Zet in uw aanvraag:

 • waar het voertuig komt te staan;
 • het soort voertuig en hoe groot dit voertuig is;
 • waarom u uw voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
 • wanneer en hoelang u uw voertuig daar wilt parkeren.

Beschrijving

Wilt u uw caravan op de openbare weg voor uw huis parkeren? Dat mag, maar niet langer dan 3 dagen. Dat geldt ook voor:

 • een kampeerwagen / vouwwagen;
 • een camper;
 • een magazijnwagen;
 • een aanhangwagen;
 • een keetwagen;

Caravans en vergelijkbare voertuigen nemen veel (parkeer)ruimte in en kunnen het zicht op het verkeer belemmeren. Om overlast te beperken, is daarom in de Algemene Plaatselijke Verordering (APV) van de gemeente Maastricht bepaald dat u dergelijke voertuigen maximaal 3 dagen zonder ontheffing op de openbare weg mag parkeren. Langer parkeren mag alleen als u een ontheffing hebt.

Los parkeren? Apart parkeergeld betalen

Parkeert u uw caravan of vergelijkbaar voertuig in een gebied waar betaald parkeren van toepassing is? Dan moet u parkeergeld betalen.

Vastgekoppeld? Niet apart parkeergeld betalen

Is uw caravan of aanhangwagen vastgekoppeld aan uw auto in een gebied voor betaald parkeren? Dan hoeft u daar niet apart voor te betalen. Uw parkeervergunning of parkeergeld voor uw auto is dan ook geldig voor de vastgekoppelde aanhanger. Maar ook dan geldt: niet langer dan 3 dagen parkeren langs de openbare weg.

Voorwaarden

Uw voertuig mag niet:

 • te veel parkeerruimte innemen
 • het straatbeeld nadelig beïnvloeden

Overig

Verwijzingen