DigiD aanvragen als u in het buitenland woont

aanvragen

Aanpak

Ga naar www.digid.nl en kies voor ‘Aanvragen’.

 • Kies tijdens de aanvraag voor: Ik woon buiten Nederland
 • Onthoud goed uw gebruikersnaam en wachtwoord

Na het afronden van de aanvraag krijgt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen naar het GemeenteLoket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Tijdens uw afspraak neemt u mee:

 • uw baliecode
 • uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart dat u ook heeft gebruikt bij de aanvraag
 • uw burgerservicenummer (BSN)

Na uw bezoek aan het GemeenteLoket kunt u op www.digid.nl uw DigiD activeren.

Beschrijving

Met uw persoonlijke DigiD kunt u online uw zaken regelen met de overheid zoals:

 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)
 • Uw belastingaangifte
 • Een verhuizing doorgeven

Na het afronden van de aanvraag DigiD, krijgt u een baliecode. Daarmee kunt u niet alleen bij het GemeenteLoket van Maastricht terecht voor het vervolg van uw DigiD aanvraag. U kunt hiervoor ook een afspraak bij de:

 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Haarlemmermeer (balie op Schiphol)

Voorwaarden

 • U woont in het buitenland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
 • U heeft een burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft een mobiele telefoon.
 • U heeft een e-mailadres.
 • U komt zelf naar de balie om uw DigiD te activeren. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.
 • U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Inschrijving RNI
Moet u belasting betalen of bent u na 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland? Dan staat u zeker ingeschreven in de RNI. Controleer of u staat ingeschreven in de RNI als

 • u geen belasting hoeft te betalen,
 • u voor 1 oktober 1994 verhuisd bent naar het buitenland, of
 • u nooit in Nederland gewoond heeft.

Termijn

Als u de baliecode hebt ontvangen, hebt u 30 dagen de tijd om uw DigiD te activeren bij de balie. Uw DigiD verloopt als u hem 3 jaar niet gebruikt.

Kosten

Een DigiD aanvragen is gratis.