Kinderopvangtoeslag

Beschrijving

Als u en uw partner werken of een opleiding of een traject naar werk volgen, heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang (kinderopvangtoeslag).

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van uw gezinsinkomen. De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via toeslagen.nl

Tegemoetkoming van de gemeente
Soms komt u bovenop de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ook nog in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Neem voor meer informatie of het aanvragen van de gemeentelijke tegemoetkoming contact op met het Loket Kinderopvang van de gemeente.

Voorwaarden

Om voor de gemeentelijke tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden:

  • u hebt een uitkering op grond van de Participatiewet en volgt een re-integratietraject of een inburgeringstraject óf
  • u hebt inkomsten uit arbeid
  • de kinderopvangorganisatie staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maar heeft u wel kinderopvang nodig om medische of sociale redenen? Dan heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI). Een jeugdarts van de GGD of JGZ beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van uw gezinsinkomen.

Contact

Loket Kinderopvang

Tel: 043 350 56 97