Leerplicht, vrijstelling

Aanpak

Vrijstelling en vervangende leerplicht moet u aanvragen bij ons in samenwerking met de school. U heeft een begeleidingsprogramma nodig om voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Neem contact op via leerplichtvsv@maastricht.nl voor uw aanvraag of voor meer informatie. 

Beschrijving

Wij kunnen uw kind vrijstelling geven van de leerplicht. Dit betekent dat uw kind niet naar school hoeft. Bijvoorbeeld in het geval van

  • een lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Wij hebben dan  een verklaring nodig van een arts of een psycholoog.
  • als uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland
  • bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt

Heeft uw kind moeite met school tegen het einde van de leerplichtperiode dan kunt u vragen of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit programma bestaat uit algemeen vormend onderwijs, beroepsgericht onderwijs en praktijktijd. U moet u kind hiervoor inschrijven bij een instelling waar dit programma gevolgd kan worden. Dit programma geldt dan als vervangende leerplicht. 

Voorwaarden

  • uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode
  • uw kind is 14 jaar of ouder. Zit uw kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode, dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs te volgen.

Contact

Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Bezoekers adres
Randwijcksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043
Fax: 043 350 47 00

Termijn

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. 8 weken voor het einde van dat jaar moet u de vervangende leerplicht opnieuw aanvragen.

Wetgeving

Landelijke wetten