Parkeerbon

Bezwaar indienen

Let op

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het genoemde bedrag voor de genoemde betaaldatum aan ons moet overmaken. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

Aanpak

Hebt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting) ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen. Doe dat binnen 6 weken na de dagtekening die op de naheffingsaanslag staat.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Bezwaar maken kan altijd. Of een bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard hangt af van vele factoren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan. 
 
Bezwaar maken heeft weinig kans van slagen als:

  • uw bankpas weigerde
  • u te laat bij uw auto terugkwam, waardoor uw parkeertijd was verstreken
  • de parkeerautomaat defect was
  • u geld aan het wisselen was omdat u geen kleingeld had
  • u niet wist dat betaald parkeren van kracht was
  • u het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt

Bezwaar maken kan zin hebben als:

  • u betaald heeft en daarom volgens u onterecht een bon heeft ontvangen
  • er sprake is van overmacht- of een noodsituatie
  • uw auto was gestolen
  • u een parkeerboete kreeg terwijl uw voertuig niet geparkeerd stond op de locatie zoals vermeld op de naheffingsaanslag

Wilt u bezwaar maken, gebruik dan de formulieren;

Termijn

Wij nemen uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in behandeling. Op grond van de gemeentewet moeten wij uw bezwaarschrift vóór het einde van het kalenderjaar afhandelen. Wij proberen zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren op uw bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het genoemde bedrag voor de genoemde betaaldatum aan ons moet overmaken. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

Kosten

De naheffingskosten zijn € 62,70. Daarbij komt het parkeertarief voor 1 uur geldend op die locatie.

Wetgeving

Landelijke wetten