Parkeerbon

Bezwaar indienen

Aanpak

Hebt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting) ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen. Doe dat binnen 6 weken na de dagtekening die op de naheffingsaanslag staat.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u het volledige bedrag tijdig moet overmaken. In de brief staat hoe u moet betalen. Mocht uw bezwaar gegrond worden verklaard, dan wordt het eerder betaalde bedrag aan u terugbetaald. Kwijtschelding is niet mogelijk.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Bezwaar maken kan altijd. Of een bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard hangt af van vele factoren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan. 
 
Bezwaar maken heeft weinig kans van slagen als:

  • uw bankpas weigerde
  • u te laat bij uw auto terugkwam, waardoor uw parkeertijd was verstreken
  • de parkeerautomaat defect was
  • u geld aan het wisselen was omdat u geen kleingeld had
  • u niet wist dat betaald parkeren van kracht was
  • u het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt

Bezwaar maken kan zin hebben als:

  • u betaald heeft en daarom volgens u onterecht een bon heeft ontvangen
  • er sprake is van overmacht- of een noodsituatie
  • uw auto was gestolen
  • u een parkeerboete kreeg terwijl uw voertuig niet geparkeerd stond op de locatie zoals vermeld op de naheffingsaanslag

Wilt u bezwaar maken, gebruik dan de formulieren;

Kosten

De naheffingskosten zijn € 62,70. Daarbij komt het parkeertarief voor 1 uur geldend op die locatie.

Wetgeving

Landelijke wetten