Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Aanpak

U kunt de vergoeding voor een tegemoetkoming premie aanvullende ziektekostenverzekering online aanvragen met DigiD. Onder beschrijving kunt u kiezen voor het juiste aanvraagformulier. Tijdens uw aanvraag kunt u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen u aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website www.socialezaken-mh.nl. Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Automatische tegemoetkoming
Neemt u deel aan de collectieve borgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket en ontvangt u een uitkering? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch een tegemoetkoming. 

Beschrijving

De gemeente Maastricht geeft iedereen met een minimuminkomen een tegemoetkoming voor een aanvullende ziektekostenverzekering. U ontvangt € 100 per volwassen verzekerde per kalenderjaar. Kost uw aanvullende verzekering minder dan € 100 per jaar, dan ontvangt u en vergoeding op basis van uw daadwerkelijke kosten.

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Tel: 14 043

Termijn

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.