Trouwen in het buitenland, verklaring

Aanvragen

Aanpak

De verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u online aanvragen:

Stuur met uw aanvraag de volgende documenten van beide partners digitaal mee:

  • een geldige identiteitsbewijs
  • als u of uw partner niet in Nederland bent geboren: een afschrift van de geboorteakte 
  • als u of uw partner niet in Nederland woont: een uittreksel uit de basisregistratie personen, met daarop de nationaliteit en burgerlijke staat
  • als u of uw partner eerder getrouwd of gescheiden is in het buitenland: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte 

Beschrijving

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. Hiervoor maken wij een 'verklaring van huwelijksbevoegdheid' of een 'ongehuwdverklaring' voor u. Deze is 6 maanden geldig. Als u wilt weten of u deze verklaring nodig heeft, kunt u het beste contact opnemen met de ambassade van het land.

Voorwaarden

U of uw partner staan in de gemeente Maastricht ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 23,60. U betaalt dit bij uw aanvraag.

Wetgeving

Landelijke wetten