Verklaring omtrent het gedrag

Afspraak maken

Aanpak

Online aanvragen

De organisatie die de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van u vraagt, zet de aanvraag online voor u klaar. U ontvangt een mail met een link en een aanvraagcode. Hiermee kunt u de aanvraag afronden en indienen. Houd uw DigiD, uw burgerservicenummer en uw iDeal-gegevens bij de hand. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Aanvragen bij het GemeenteLoket

Is online aanvragen niet mogelijk, dan dient u de VOG aan te vragen bij het GemeenteLoket. Dat kan alleen als u staat ingeschreven bij de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspraak en neem onderstaande documenten mee naar het GemeenteLoket:

Aanvragen als u niet bent ingeschreven bij een gemeente

Staat u niet ingeschreven bij een gemeente of hebt u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u de VOG alleen aanvragen bij Justis.

Beschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn voor de uitoefening van een bepaalde functie. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn. 

Voorwaarden

U mag geen strafbare feiten gepleegd hebben. Is dit wel het geval, dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de VOG zou krijgen. U krijgt hierover binnen 8 weken bericht. 

Contact

Justis, afdeling COVOG

Post adres
2500 BC Den Haag
Postbus 16115

Termijn

Binnen 4 weken wordt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) toegestuurd. Heeft u na de aanvraag nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Houd uw aanvraagnummer bij de hand. Dit staat op het aanvraagformulier.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

  • € 33,85 bij een online aanvraag via uw werkgever (E-herkenning).
  • € 41,35 bij een aanvraag via de gemeente

In sommige gevallen is de VOG kosteloos. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis.