Zorg en gezondheid, hulpvraag

Aanpak

Het gesprek kunt u online het contactformulier invullen. Wij nemen dan met u contact op om een afspraak te maken voor een gesprek bij u thuis. U mag gerust iemand uit uw naaste omgeving bij dit gesprek uitnodigen. Na het gesprek stellen we samen een ondersteuningsplan met u op. Ook nemen we hierin op als een maatwerkvoorziening nodig heeft en is het wellicht ook mogelijk hier een persoonsgebonden budget voor te krijgen.</>

Beschrijving

Kunt u niet meer zelfstandig het huis uit door uw gezondheid of kunt u niet meer zelfstandig koken, dan kunt u een gesprek vragen met een medewerker van team Wmo. Hij/zij kijkt samen met u wat u zelf kunt doen of waar mensen uit u omgeving u mee kunnen helpen. Als uit het gesprek naar voren komt dat u hulp nodig heeft die aansluiten bij uw omstandigheden, bijvoorbeeld een scootmobiel dan kan de medewerker u helpen met een maatwerkvoorziening zoals een scootmobiel of een maaltijdvoorziening.

Contact

Team WMO (bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland)

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Kosten

Wij kunnen u vragen om een eigen bijdrage. De hoogte van het bedrag wordt berekent op basis van uw gezinssamenstelling en uw (gezamenlijke) gezamenlijk inkomen en vermogen.

Wetgeving

Landelijke wetten