Resultaten van onderzoek

De gemeente Maastricht wil weten wat er leeft in de stad. Daarom nodigen wij inwoners uit om mee te doen aan onderzoek. Dat gebeurt meerdere keren per jaar. 

Samenvattingen

Op deze pagina vindt u samenvattingen van een aantal onderzoeken. En u vindt informatie over wat de gemeente met de resultaten doet. Van ieder onderzoek is een rapport. U kunt dit rapport opvragen bij onderzoekenstatistiek [at] maastricht.nl.

Afgeronde onderzoeken

 • Elke 4 jaar stelt gemeente Maastricht de Buurtpeiling open. Zo ook in november 2022. De uitkomsten gebruiken we om gericht iets te doen of aan te pakken in de buurten. Of om te ontdekken of een actie gewerkt heeft. Je helpt er dus je eigen buurt mee als je meedoet. Lees meer over de uitkomsten van de Buurtpeiling 2022.

 • Gemeente Maastricht stimuleert mensen om met de fiets naar de binnenstad te komen. Goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit én minder auto’s in de binnenstad. Fietsen nemen echter ook ruimte in. Het fout parkeren van fietsen, zoals bijvoorbeeld op de stoep, maken het voor slechtzienden of mensen met een rolstoel of kinderwagen moeilijk om door de stad te bewegen. Daarom is in september 2022 een campagne gehouden, waarin werd opgeroepen om je fiets zo te parkeren dat er voldoende ruimte is voor minder mobiele personen.

   

  Na afloop van de campagne ging team Onderzoek & Statistiek (O&S) de straat op en onderzocht of de campagne effect had op het ‘parkeerbewustzijn’ van fietsers in de binnenstad. Dat leek wel het geval: het aandeel fietsers dat zei rekening te houden met minder mobiele personen, was groter binnen de groep die de campagne had gezien dan binnen de groep die niet met de campagne werd bereikt (86% vs. 71%).

  De komende tijd gaan we inventariseren of er ook daadwerkelijk minder overlast wordt ervaren. Dat doen we o.a. door het monitoren van het aantal meldingen van foutief, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen. Maar we vragen het ook aan onze inwoners. Vorig jaar gaf 85% van hen aan dat zij in de stad weleens last hebben van geparkeerde fietsen op stoepen of andere doorgangswegen. Over een tijdje vragen we het hen nog eens.

 • Gemeente Maastricht onderzoekt jaarlijks de mediaconsumptie van haar inwoners. Het onderzoek wordt zowel op papier als digitaal uitgevoerd. Dit jaar is voor het eerst ook een Engelstalige versie van het online onderzoek aangeboden. Lees meer over de resultaten op de pagina van het jaarlijks mediaonderzoek. 

 • Van 9 tot en met 22 mei 2022 konden studenten die in Maastricht studeren een vragenlijst invullen. Hierin konden ze hun mening geven over het studentenleven in Maastricht.

  Het onderzoek werd georganiseerd door StudentenStad: een samenwerking tussen Gemeente Maastricht, Maastricht University en Zuyd Hogeschool. De enquête werd mede mogelijk gemaakt door Mymaastricht.nl en het Student Project Team. 

  De vragenlijst is verspreid via websites en social media van onderwijsinstellingen en studentenorganisaties. Studenten konden de vragenlijst ook op locatie invullen bij Maastricht University en Zuyd Hogeschool. 

  806 studenten die studeren in Maastricht hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. De infotekeningen hieronder laten de resultaten en de respons zien.

  Factsheet met grafieken
  Factsheet met grafieken

  De resultaten van het onderzoek helpen StudentenStad bepalen welke onderwerpen extra aandacht verdienen. De gemeente kiest samen met Maastricht University en Zuyd Hogeschool op basis van de resultaten de belangrijkste onderwerpen en organiseert vervolgactiviteiten. 

 • De gemeente Maastricht wil graag weten hoe inwoners aankijken tegen vergroening en verduurzaming in hun wijk, straat en in en om huis. Hoe belangrijk vinden inwoners het groen in hun woonomgeving? Hoe denken zij over vergroening van hun wijk of straat? In hoeverre zijn zij zelf bezig met vergroening en verduurzaming in en om huis? En welke ondersteuning verwacht men van de gemeente? Onderzoek en Statistiek legde het ze voor.

  Bijna 1.500 inwoners vulden een online enquête in over dit onderwerp. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om te bepalen welke ondersteuning de gemeente aanbiedt op het vlak van vergroening en verduurzaming. “Het onderzoek laat zien dat de bewoners het klimaatadaptiever en biodiverser maken van Maastricht ondersteunen en ook op privé terrein 'hun plantje bijdragen'. Daarnaast wordt het openbaar groen goed gebruikt om te bewegen. Verblijven en ontmoeten in het groen willen we versterken. We gaan kijken hoe we de bewoners kunnen stimuleren met vergroenen door het verstrekken van informatie en regelingen”, aldus Anouk Schmid - coördinator Groen, Natuur & Landschap bij de gemeente Maastricht.

 • De gemeente Maastricht streeft ernaar om de hoeveelheid papierafval te verminderen. In februari vroegen wij inwoners hoe zij aankijken tegen het idee dat ze geen papieren reclamefolders krijgen, behalve als zij expliciet aangeven ze wel te willen ontvangen.

  Onderstaande illustratie laat zien dat dit zogenoemde ‘opt-in-systeem’ op veel steun kan rekenen: 76% vindt het een goed idee dat je alleen nog folders krijgt als je dat aangeeft. Het bestaande systeem van NEE | JA en NEE | NEE-stickers blijkt minder populair (21%).

  De gemeente Maastricht neemt de uitkomsten van dit onderzoek mee in hun afweging voor het invoeren van een JA-sticker. Hierbij wordt ook gekeken naar de resultaten van een nieuw online registratiesysteem. Het plan is dat de eerste steden vanaf 1 juli naar dit nieuwe systeem overgaan en dat het vanaf 2023 landelijk is uitgerold.

   

  een infographic in de kleuren rood en blauw met cijfers over het onderzoek.
 • Schoolstraat Capucijnenstraat

  Een schoolstraat is een straat die op de haal- en brengtijden voor 25 minuten afgesloten is voor auto’s, motors, brommers en vrachtwagens.  Het belangrijkste doel van de schoolstraat is het vergroten van de verkeersveiligheid rondom school.

  In 2020 en 2021 is de Capucijnenstraat tijdelijk een schoolstraat geweest in schoolweken.  Sinds half oktober 2021 is de straatafsluiting gestopt. De schoolstraat opnieuw invoeren kan alleen als de gemeente Maastricht een verkeersbesluit neemt. De gemeente neemt dat besluit in april 2022, onder andere op basis van onderzoek.

  Onderzoek

  De gemeente heeft het najaar van 2021 onderzocht wat het effect is van de schoolstraat op de veiligheid. En wat de ouders en omwonenden vinden van de schoolstraat.

  De meerderheid van de ouders en omwonenden vindt dat de verkeersveiligheid verbetert door de afsluiting. Veel omwonenden hebben echter ook hinder van de schoolstraat. Hieronder staan de belangrijkste resultaten uit het onderzoek samengevat. U kunt het volledige rapport hier bekijken (PDF, 2 Mb)

  Deelnemers aan het onderzoek

  Van bijna 1000 omwonenden deed 13% mee aan het onderzoek en van alle 288 ouders deed 74% mee.

  Resultaten en conclusies

  Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  1. Opnieuw straatafsluiting op 2 momenten van de dag

  De schoolstraat in de Capucijnenstraat, met op 2 momenten een straatafsluiting, moet opnieuw ingevoerd worden volgens 91% van de ouders en 52% van de omwonenden.  Zie figuur 1.
  Van de omwonenden wil 21% nooit meer een schoolstraat; bij de ouders is dit 1%.

  rode en blauwe balk om percentages te vergelijken
  Figuur 1: percentage ouders (rood) en omwonenden (blauw) dat de schoolstraat opnieuw 2x per dag wil
  2. De helft van de omwonenden ervaart hinder

  Voor ruim 1 op de 3 omwonenden is de straatafsluiting nadelig en de helft ervaart hinder: 51%. Voorbeelden van hinder zijn verder weg moeten parkeren en moeten omrijden. Bij de ouders ervaart 8% hinder.

  3. Grootste voordeel is de veiligheid van kinderen

  Het grootste voordeel van de schoolstraat is de grotere veiligheid voor de schoolkinderen.  Dat vinden vrijwel alle ouders: 96%. En dat vindt de meerderheid van de omwonenden: 63%. De Capucijnenstraat is door de straatafsluiting dus veiliger. Dat vinden mensen die de straat voorheen al veilig vonden, maar ook omwonenden die deze straat onveilig vonden.

  Grafiek met rood en blauw
  Figuur 2: percentage ouders (rood) en omwonenden (blauw) dat de schoolstraat veiliger vindt voor de kinderen
  4. Veilige straten veiliger en onveilige straten onveiliger

  De straatafsluiting is een versterker voor de omliggende straten van de Capucijnenstraat. Onveilige straten worden nog onveiliger, veilige straten worden nog veiliger.  De grote Gracht lijkt de meest onveilige straat, ook zonder straatafsluiting. Omwonenden geven bijvoorbeeld aan dat er meer chaos is, de doorgang belemmerd wordt en dat weggebruikers de verkeersregels negeren.

  5. Geen verandering in halen en brengen van kinderen

  Bijna alle ouders brengen en halen hun kinderen op dezelfde manier tijdens de straatafsluiting als zonder en zij parkeren met name in omliggende straten. Zij komen niet vaker te voet of met de fiets als de Capucijnenstraat is afgesloten.

  Hoe verder met de schoolstraat

  De gemeente besluit in april 2022 om de schoolstaat opnieuw in te voeren in de Capucijnenstraat. En probeert daarbij de ervaren hinder voor omwonenden zo klein mogelijk te houden. Zo gebruikte de gemeente de opmerkingen en verbetertips van omwonenden om de straatafsluiting beter te laten verlopen.  En de gemeenten praat met een bewonerswerkgroep over de verkeersveiligheid.

  Voorbeelden van acties rondom de schoolstraat:

  • Er komt een stopverbod op de Grote Gracht.
   Ouders mogen hier dus niet meer stilstaan om hun kinderen in of uit de auto te laten.
  • De gemeente praat met het Montessori Kindcentrum, de school, hoe de overlast door (verkeerd) parkerende ouders verminderd kan worden en hoe ouders verleid kunnen worden om hun kinderen minder vaak met de auto te brengen en halen.
 • Gebruikers van Centre Céramique en inwoners van Maastricht is in september gevraagd wat ze vinden van de openingstijden van Centre Céramique. Aan het onderzoek hebben 2643 mensen deelgenomen. 

  Uit dit onderzoek kwam naar voren dat inwoners en gebruikers graag hadden gewild dat Centre Céramique ook open is op zondagmiddag, zaterdagochtend en donderdagavond.

Online burgerpanel

Het MaastrichtForum is het online burgerpanel van de gemeente Maastricht. Het telt zo’n 4.000 inwoners, die graag meedenken over de toekomst van de stad. Wilt u ook vaker uw mening geven over Maastricht? Meld u dan snel aan.

Vragen?

Voor meer informatie of vragen over onderzoeken op deze pagina kunt u terecht bij Team Onderzoek & Statistiek per e-mail: onderzoekenstatistiek [at] maastricht.nl. Of bel 14 043. We helpen u graag.