Sprekers 'Monument verduurzamen? Wij helpen u op weg!'

Er staan tijdens het symposium vooraanstaande sprekers op ons podium. Ze hebben kennis van en ervaring met het verduurzamen van monumenten. Kom meer te weten over onze sprekers.

illustratie van spreker

Menno Hartsema

 • Bedrijf: BOUWscoop  
 • Functie: Bouwkosten Deskundige  
 • Onderwerp: Sloop versus behoud   
   

Eigenaren, ontwikkelaren of corporaties willen hun monumentaal beschermde gebouwen vaak slopen voor nieuwbouw. Ze denken dat nieuwbouw namelijk goedkoper is dan behoud door ontwikkeling. Inzicht in deze kostenanalyse geven ze niet, maar wel dat voor de afschrijving 20 jaar wordt gerekend. Menno Hartsema zal laten zien dat sloop niet goedkoper is. 

Hans de Witte

 • Bedrijf : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
 • Functie: lid programma Verduurzamen erfgoed  
 • Onderwerp: Verduurzamen van erfgoed: wat is er mogelijk?  
   

Het programma Verduurzamen erfgoed verzamelt en verspreid kennis, adviseert en stimuleert interessante initiatieven. Hans de Witte schetst enkele mogelijkheden om te verduurzamen. Hij zal toelichten dat een stappenplan belangrijk is en dat vooral de inventarisatie vooraf niet mag worden vergeten. Dat is noodzakelijk voor een goede planomschrijving. Ook besteedt hij aandacht aan de verwachting: 0 op de meter is meestal niet mogelijk. Toch kan uit elke soort maatregel een verbetering worden behaald. Alles bij elkaar kom je meestal tot een goed resultaat.

Een man met een bril, een baard en donker haar tegen een lichtgrijze achtergrond
illustratie van spreker

Harold Janssen

 • Bedrijf: SATIJNplus Architecten Born  
 • Functie: Restauratiearchitect  
 • Onderwerp: Verduurzamen rijksmonumentale huizen van coörperaties  
    

Harold Janssen vertelt over 2 rijksmonumentale wijken die namens woningcorporaties zijn verduurzaamd, beide op verschillende manieren. Het Boostencomplex én de ambtenarenwoningen van Bouwvereniging Woningzorg zijn energiezuinig en comfortabel gemaakt, met behoud en respect van de monumenten. De woonhuizen zijn typische voorbeelden van wat mogelijk is voor particuliere woningeigenaren. 

Valentina Alvarez

 • Bedrijf: Koninklijke Woudenberg Maastricht  
 • Functie: DuMo adviseur 
 • Onderwerp: Niets zo duurzaam als een monument

Als DuMo (Duurzame Monumenten) adviseur bekijkt Valentina Alvarez de wensen en plannen van initiatiefnemers. Zij kijkt wat mogelijk en onmogelijk is bij elk monument. Elk bouwwerk vraagt om maatwerk: vanuit de vraag en het bestaande gegeven, geeft zij duurzaamheidsadviezen voor het aanvragen van de nodige vergunningen. 

illustratie van spreker
een man met de armen over elkaar bij een bakstenen gebouw

Francis Delissen 

 • Bedrijf: Koninklijke Woudenberg Maastricht  
 • Functie: Bedrijfsleider 
 • Onderwerp: Niets zo duurzaam als een monument

In aanvulling op het verhaal van zijn collega Valentina Alvarez, vertelt Francis Delissen over de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen en wat ze tegenkomen tijdens dit traject.

Bastiaan van de Kraats 

 • Bedrijf: 1Meter98 Architecten Amsterdam  
 • Functie: Restauratiearchitect 
 • Onderwerp: Gezond verduurzamen van rijksmonumenten

Bastiaan Kraats is afgestudeerd en gecertificeerd als bouwbioloog. Als restauratiearchitect heeft hij zich verder verdiept in de bouwkundige mogelijkheden van het verduurzamen van rijksmonumenten. Bij elk project gebruikt hij zijn kennis over gezond bouwen om tot betere balans te komen tussen mens, gebouw en planeet.

Een man met blond haar tegen een bakstenen muur
illustratie van spreker

Nico van der Woude

 • Bedrijf: Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)  
 • Functie: Senior restaurator historische binnenruimten 
 • Onderwerp: Maatwerk, behoud van historische interieurs bij verduurzaming

De interesse voor oude gebouwen kreeg Nico van der Woude van thuis uit mee als zoon van een architect. Tijdens zijn studie Kunst- en architectuurgeschiedenis kwam hij terecht in de historische interieurs. De praktische kant van het restauratievak geeft hem veel voldoening. Vooral het ontrafelen, conserveren of restaureren van de architectuur en de geschilderde afwerking - in samenhang met het gebruik en bewoning. De afgelopen 25 jaar heeft hij veel schilderingen en geschilderd behang gerestaureerd.

Aryan Klein

 • Bedrijf: Monumentenwacht Limburg 
 • Functie: Directeur-bestuurder  
 • Onderwerp: Monumentenwacht, ervaringen uit het veld

Monumentenwacht Limburg doet inspecties naar de bouwkundige staat van monumentale gebouwen en objecten in Limburg. Ze brengen de onderhoudsbehoefte van een pand in kaart en stimuleren om voor regelmatig onderhoud te zorgen. De Monumentenwacht komt op bijzondere plekken en in bijzondere situaties. Zo ook bij verduurzaamde monumentale gebouwen waar een en ander is misgegaan. Aryan Klein gaat in op voorbeelden daarvan en hij vertelt wat hun expertise hierin is geweest.

illustratie van spreker
illustratie van spreker

Carla Rongen 

 • Bedrijf: HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen 
 • Functie: Specialist in circulair en gezond bouwen 
 • Onderwerp: Bouwen in balans

Carla Rongen gaat inhoudelijk in op de gezonde aspecten van het toepassen van bepaalde bouwmaterialen, daarbij rekening houdend met circulair bouwen.

Gijs Pelgrom 

 • Bedrijf: HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen 
 • Functie: Programmaleider Post-hbo & Cursussen 
 • Onderwerp: Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren

Innovatief en Energiebesparend Restaureren is geschikt voor iedereen die betrokken is bij de planvorming, voorbereiding en realisatie van restauratie- en historische herbestemmingsprojecten. Tijdens 7 praktijkgerichte bijeenkomsten komen actuele kennis van technieken, materialen en installaties aan bod. Gijs Pelgrom licht toe wat deelnemers tijdens de leergang opsteken.

illustratie van spreker
illustratie van spreker

Remco Vos

 • Bedrijf: Nationaal Restauratiefonds
 • Functie: Accountmanager  
 • Onderwerp: Leningen en subsidies voor de verduurzaming van uw monument

Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio. Dat maakt onze omgeving levendig, spannend en aantrekkelijk. Remco Vos vertelt hoe het Nationaal Restauratiefonds eigenaren helpt aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming.

Fiona Hamberg 

 • Bedrijf: Nationaal Warmtefonds
 • Functie: Accountmanager  
 • Onderwerp: Leningen en subsidies voor de verduurzaming van uw monument

Het Nationaal Warmtefonds biedt financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van huizen van particulieren, Vereniging van Eigenaren (VvE's) en scholen. Ook monumenten kunnen bij het Warmtefonds terecht. Fiona Hamberg licht de mogelijkheden toe.

illustratie van spreker
constan custers

Constan Custers

 • Bedrijf: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Onderwerp: Leningen en subsidies voor de verduurzaming van uw monument

Sinds 1 januari 2024 is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) toegankelijker voor monumenteigenaren. Voor zakelijke eigenaren bestaan er andere regelingen. Constan Custers vertelt u wat er mogelijk is.

Martje van Horrik 

 • Bedrijf: SATIJNplus Architecten Born en SMRT Architect
 • Functie: Architect duurzame architectuur  
 • Onderwerp: Casus: restauratie verduurzamen monumentale huizen

Martje van Horrik heeft ervaring met het duurzaam restaureren van monumentale huizen. Tijdens deze deelsessie zal ze een praktijkvoorbeeld toelichten.

martje