Handhaven openbare ruimte

Bij team Handhaven Openbare Ruimte Maastricht werken medewerkers met verschillende bevoegdheden. Er zijn gemeentelijke toezichthouders die zich vooral bezighouden met de gemeentelijke regelgeving. De buitengewoon opsporingsambtenaren houden zich naast de gemeentelijke regelgeving ook bezig met landelijke wet- en regelgeving. Ook telt het team gebiedsgebonden medewerkers. Zij zijn in hun gebied namens de gemeente het eerste aanspreekpunt en zoeken actief de samenwerking op met specialisten van de gemeenten, of met de politie en de woningcorporaties.

Actief en zichtbaar in uw buurt

Team Handhaven Openbare Ruimte Maastricht ziet toe op het naleven van deze regels. Dat doen zij door:

  • zichtbaar aanwezig te zijn
  • vragen te beantwoorden
  • met u in gesprek te gaan en
  • samen te werken met andere organisaties in de stad

Als inwoner, bezoeker of ondernemer van Maastricht heeft u met wetten en gemeentelijk beleid te maken. Zo zijn er regels voor bijvoorbeeld het aanbieden van afval, het plaatsen van terrassen voor een café en voor parkeren. Deze regels zijn bedoeld om de stad leefbaar en toegankelijk te houden en om de sfeervolle uitstraling van Maastricht te behouden. Afhankelijk van de situatie kunnen de handhavers een waarschuwing geven of een boete uitschrijven.

De gebiedsgebonden medewerker

Maastricht is ingedeeld in 7 gebieden waar minstens een gebiedsgebonden medewerker actief is. Iedere gebiedsgebonden medewerker beantwoordt of behandelt graag uw vragen, opmerkingen of klachten over de regels. Elk gebied heeft één aanspreekpunt. Vanwege de grootte van een gebied kan het zijn dat er meer gebiedsgebonden medewerkers actief zijn. Op Thuis in Maastricht krijgt u meer informatie over uw wijk en de gebiedshandhaver(s) in uw wijk.