ESF subsidie voor projecten arbeidsmarkt

ESF subsidie zet in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Heerlen is centrumgemeente en heeft de aanvraag verzorgd voor dit ESF-project.

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten krijgen subsidie in de vorm van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zij zetten die middelen in om jongeren te kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste opleiding of baan en aandacht te kunnen  besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Het inrichten van jongerenloketten;
  • Het creëren van werkervaringsplaatsen;
  • De inzet van re-integratiecoaches;
  • Het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie;
  • Het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk.

Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke-Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

Logo ESF medegefinancierd door de Europese Unie